Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ρίου 2010
ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.459 Τιμή 0,60 € Τετάρτη 20 Φεβρουα
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33 791 . Fac 26510 30.350m http hw proi oslogos.gr . em [email protected] slogos.gr
ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣΙ
Ωρα ο Αλ. Τσίπρας να βάλει τέλος στο «
α θεστώς Πολάκη»
eH Κυβέρνηση της
«πρώτη φορά Αριστερά» ξεκίνησε τη
Ούτε καν στη
βόλεψε για αρκετό καιρό, έως ότου γίνει «οκόνη και θρυμαλα»
από τις διάφορες gumomTeg» υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκη24ωρα με π
τον Αναπληρα τή Υπουργό Υγείας Πούλο Πολάκη, είναι το έ
gomo «oacnomm » του εκφυλισμού της πολιτικής ζωής στην
Η θητεία Της οδεύει πλέον προς ολοκλήρωσή, με Εθνικές
παραχωρήσεις δυστυχώς, οικονομικό στραγναλισμό της συση α ων και α
Έχει προηγηθεί ο δημόσιος sKaPro των πρώην κορυφαων Υπουργοον. Ε ωτερκων και λ υνας Καμμενου και Ν.Τζο, με τις αλληλοκατηγορίες περί
νΤΡΙΤτικης πλειο r
ΕΚΕ που ο κος εσπασε καθε τα που, που επερασε και το
ίας Των Ε
ναν, κατα
πλέον ευφάνταστο σεναριο, ε ναι ο ευτελισμος της πολ
αλήτικο w ov
-11η συ
Νέε ανητοΠουίσει αύριο στην
ΣΤάνηση χθες κατά την κατάθεση στεφάνων στον Τυμβο MmZavopaur
κλονίζει τον Έντι Ράμα
το όργιο της διαφθοράς!
Ζωντανή η μνήμη όσων έπεσαν για
. Την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων!
:ΡΤελετές ημερα σε Εμίν
Εντονη ανησυχία 20αι από Ε.Ε. για το αρνητικό
κλίμα που πιθανόν να οδηγήσει σε γενιχευμένο χάος
Avo, Mpao po υης Αβγο Πνευμ κέντρο Δημο κηηνακοθ κη
Kopupu νοντα a poa επετειακοεορτασμο . Απαγορευσαν στην Εθοφυ ακηνα Παρελάσει
μην Την χάσει, είναι ο Εντι Ράμα
στην ΥΕΤΟνική Αλβανί, που
τελευταίες μέρες βιώνει έντονα
α ακόμη πολιτική Kpiary. Ημε
του, ifu από "Ο πρωθυπουργικό
μέγαρο, από την οποία δεν έλεΡΕΠΟΡΤΑΖ
που κρατά Avn
Κυβέρνηση Ρομα,
Balaiui Tolmkr
ρση την Aparis, pe
i και ης tapamigos
Αριστερά από τη χθεονή κατά Εση στεφάνων σΤον Τό
Ο Μπιζανομάχων στο Μπιζάνι.
Ainla a πό Τα qKarina επετειακής έκθεσης φωτ
ραφίας στη AAAL
5aeCorriere Della Sera» ο Αβο--δεν apyd να αναμα η σιία, που
pines μάχες πριν Την παράδοση
Κωνσταντίνο, Ενώ σήμερα μεταφέΡΕΠΟΡΤΑΖ
φον θε φιραμ os
maioΑυσφορίαγι το
Πώς θα δώσουν 16,5 εκατ. ευ!ω
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
στο Χάνι Εμίν
-11η σε
.Τα καλά rust ouviu
Τα καλά τους έχουν φορεσ
Αύριο στον (Π.Α.))
για να γινει η γεφυρα Κοράκου,
msTovaouzo . ουλευ SRINAL
pu νεται σόσταση α
δημ οχείοχεται μόνο από Την Av TokTEL ση
αυτές ης μαςτην 106η Eton
απελευςρυ σηςτην 106η Επέτειο
Ειδικό αφιέρωμα
οποία καλά Εππακ κά τον ETPt
μαναπαρα τηΕ για ne in:
χώρα σε πρόυ ρες Εκλογές, αλλά και :
λαού, που ζει κάιω από πολύ δ6σκολες ουνθήες ενώ συχνά βλέπει
Μονη ανησυχία για Την σταθερότητα
στην ντονική στην ο
όπως έχε συμβΕί και στο παρελθόν
. ov ropK KO Quyo, γεγονος
, amoniecpupaio σταον σΤην υΊγια την 106η επέτειο
χθεςης οδηλώσεςήμν ως E: EXTUAixer καν μερκέ,απτους Του
απελευθέρωσης
των 1ωαννινων
Χώρας να" αδιανόητο να δατίθε
r" απότην Κυβέρνηση ένα Προ:
σε διάφορα : κατ Eup ,yo την αποκατά σταση
Πολλά και σημανΤικά Τα έργα που
εκτελεσε η ΜΟΜΑ. στην Ηπειρο
H φέτα ΔΩΑΝΝΗ πρώτη στις
προτιμήσεις των Ελλήνων!
SE 100% rruinaoaa.
τακιος to po
|δοσης ure
: Της Ιωαννίνων υπο ηριος βουλευ- :
| Στην ippEpriovvirn σητα!
ExtoS από 000a
| ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: 1 :ρονών και ορεμο
Π.Ο.Π. ΔΟΔΟΜΗ δίκαια
οποίους έχει
χτίσει» μία μακρά σχέλένε ο στρατός, Εννοούν Tg Mr
κτές Ομάδες Μιχανημάιων Ανοσυγκροτήσεως (MOMA), mou iφταδαν από ro μηδέν
Ηφέτα παρέμενε πρώστηχώ
Marinuntonarhinmapkiltpou r ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Γιο0τή ποδοσφαίρου σήμερα ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ: Μια
στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων . Τραγική πραγματικότητα!
ΤΩΝ ΗΜΕ.PS2N
Η Υρίπη και πώς μπορεί |
κανείς να προστατευθεί |
Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ, Παιδάτρος
Κάλεσμα σον κόσμο από Τους διεθνείς Ποδοσφαιριστές
ηολας λόγος Υίνεται τελευταία για Τη γρίπη
Λόγια και μελέτες επί μελετών μεγαλώνουν τον
είναι η ΥΡίτη; Κνδυνείας θα Tofu Kim Το παιδί
μου; Πως μπορώ να προστατευτώ; Αυτά τα ερωτή
ματα μας απασχολούν όλους.
της θεραπείας Της Ονε πραγματικότητυ. ΥπερΤροΡική Em apuvon, αναχωματικός διαμελισμός Της έκτασής της, ΥΕω
HYPim, λ°mov, είναι μια μεταδοτική νόσος Του
αναπνευστικού που προκαλείται από έναν ιό. ΜΤΟρεί να προκαλέσει ήπια ως σοβαρή νόσο και κάποιες φορές μπορεί
va οδηγήσει ακόμα και στο θάναΤο-Οιηλκιωμένοι, τα μικρά παιδιά
και άτομα που πάσχουν από ορισμένα χρόνια νοσήματα
φάνιση λιβαδικών υγροτόπων και βάλω.. Νερά που δεν PuGui.
ζουν πλέον Τις θερμοκρασίες στο
καν και πήρανε μας τους την πλούσια βιοποικιλότητα
Ενικό Εάδιο eol

Τελευταία νέα από την εφημερίδα