Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΖ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Μάχη μέχρι τέλους για την παραμονή
el 15
Τετάρτη 20
φβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6287
Τμή 060€
put AFETHMAAAMH
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ INI IIEI II
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΙΕΣ 2019
Στο ειίκεντρο η Παραγωγικό
ανασυγκραση
napoUakan Υια τα αυτοδιοικητικά
Η «μαχη
του Αήμου Ζίτσας
κα &χωριστή
Πεπραγμένα του Apo) MetodBoU, η
en!κεφαλής και υποψηφιο Δημαρχο
τον Σηύρο Βασιλειου, «anaalστους δημότες tg ευρ teog nepioΣΕΛ. 7
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Στην κορυφί και το 2018
ηφέτα ΔΩΔΩΝΗ
Η φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ nap4 ενε
Ελληνων kon ing nporgrongtuv
Ελληνων καταναλωτών και για το
2018, συνεχιζοντας μια μακρά
με τους καταναλωτές Kal' όλη tn
διάρκε α τυν 56 ετών ano mv puση της
ΣΕΛ. 5
"Eurolegends 2004" evavdov
απόγευμα στο «Ζωσμάδe
ΜΠΟρει και να undpxouv Kona
χαρακτηριστικά σε έναν αγώνα
Οι «Νέοι Ayuweg, συνεχι
ουν το οδοτορικό τους στα μοοι στη μης δεδομένα για εις δημοτικές εκλογές του Μο ου
Eva ano τα«ντέρμη, tuv εκλογών του Matou, np°κειτα να λά8e1 x opo, στο δeczpo μεγαλο repo Δημο του Νομοο
luovvtvuw το
an tuv I avvtvun: Evdexqua ug
pnopoov va netxouv εν μένοι
μηνφα αυτό 8aEl
να στείλει ο nodoogaip!κός αγώνας
ανάμεσα στους ποδοσφαιστές nou
2004 σήκωσαν mv Ελλάδα
ΣΕΑ. 4
Ελληνες και to
ΕΙΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η
«Νερό, δώρο της φύσης
mv κατάκτηση του Ευρω drkoo
rurolAtpatog Ποδοσφαιρου και
ΣΕΛ 3
Οι 30 καλυτερες φatoppleg ncu ava.
«Nepa apo tng quang, nnyn zung και
Αρνητική η «Εργάνη» τον
σε ειδική
nou npaypanononBrnke to anoΙανουάριο στην Hnepo
Αρνητικός ηταν ο Ιανουάριος στην
Ηπειρο, αλλά και ηανελλαδικα σεις
yelpatng Δε πέρας στον εκ8εσιακό χώρο
του Πνευματκοο Κέντρου
Ερωτηματικά για το κόστος
και την πηγή χρηματοδότησης
στον ιδιωττουριστιας Προβολής του apOU luawτών, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ, στο
Σύμφωνα με τα στοιχεια της
po εφτασαν tg 4.135 ενώ οι anoχωρησεις εις 5684
avddeSn tng ηλοσιας ομορφιάς της
Πόλης των luavvtvuw
Ο Κ. ΓΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΣΕ. 4