Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Φεβρο9η
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
Μέχρι τον Ιούνιο
5,00ercf xis «Γκάζι» πατάει η εφορία
η απονομή
Που περιμένουν
χρόνια
Απλήρωτο υς φόρους γούμενοι έχουν ανοι
ύψους 1,2 δισ. ευρώ χτούς λογαριασμούς
άφησαν στην εφορία
τον περασμένο Δεκέμ.
βριο τα νοικοκυριά και
με την εφορία.
-1.821.739 οφειλέτες
απειλούνται με αναγ
ζονταχειρήσεις ανεβά
καστ 86.438 έχουν βιάξιπρόθεσμα χρέη που σει τον εφιάλτη των
δημιουργήθηκαν το κατασχέσεων και δε
Μέχρι τον Ιούνιο 2018 στα 10,943 δισ. σμεύσεων τραπεζικών
ευρώ. Από το ποσό
αυτό, 9,148 δις. ευρώ
οικευα ληξιπρόθεσμ
λικά τα ληξιπρόθεσμα
χρέη κατέρριψαν ένα
υπολογίζει το υπουργείο Εργασίας ότι θα
εκμηδενιστούν οι καλογο
ουσιακών στοιχείων
ορολογικές Είναι φανερό ότι
θυστερήσεων συν την
παρί τέλους της κρίσης
περί τέλους της κρίσης
και των μνημονίων, τα
λιάδες φορολογούμε
σμων πληρωμών κατέ
λιάδες φορολογο με
νοι άφησαν απλήρωτες
ομ ninpo ών κατ
γραψε ο φόρος εισο
απονομή των συντ
Σύμφωνα με πληρο- ακόμα ρεκόρ και εκτι ελληνικά νοικοκυριά φορολογικές υποχρε- δήματος
νομικών
θηκαν στα 104,365
δις. ευρώ. Ωστόσο,
απο αυτα τα χρέη
αυτά, 18,109 δις ευρώ
έχουν χαρακτηριστεί
αδυνατούν να αντεπε.
ξέλθουν στην υψηλή
φορολογία που τους
πνίγει. Λόγω της οικονομικής στενότητας
ώσεις τον τελευταίο
μήνα του έτους. Κατά
κύριο λόγο έμειναν
απλήρωτοι Οροι,
όπως ΕΝΦΙΑ, φορολο
προσώπων αγγίζοντ
το 88,45% (από τα 4,
δια ευρώ των βεβαι
ωμένων οφειλώνει
σπρ Χθηκαν 37δισ.
5.000αιτήσεις με καθεστώς διαδοχικής
συνέχεια στην 11
Στη Βου ή
τ1s επομενεs
ως ανεπεκτα ε
«καθαρό» με π θανό.
τητες είσπραξης χρέος
γικά πρόστιμο ματος ευροστ Το αντίστοιχο
νομικών rpodnov.
Αναλυτικότερα, οι
δείκτες φορολογικής
συμμόρφωσης , τους
χρόνια οι φορολο
γούμενοι επιλέγουν
m1ους φόρους θα πλη.
ν ώρα
τους, Ποιους θα ρυθμι,
εισοδήματος φυσικώ
προσώπων περιορίζε
ται σε 68,37% (εμπρό.
θεσμες εισπράξεις 2,4
νομοσχ
λογιστικά τοιχεία της μουν με τη γιαρυ a ono ουδείχνουν τει η δισ ερε σε ενο
λογιστικά στοιχεία της
για νόμο | ΆΔΕ:
Κατσέλη και
μιση και ποιους θα
αφήσουν απλήρωτους
στην εφορία. Έτσι. ΧΑΑΔΕ, δείχνουν ότι το
2018, το μεγαλύτερο
ποσοστό
3,6 δισ. ευρώ) ενώ τη
χαμηλότερη επδοση
4.064.750 φορολοεμπρόθε
συνέχεια στην 10
120 δόσε1s
εργαζομέν°us
σεις και διορθώσεις
βρίσκεται το σχέδιο
για το διάδοχο πλαίσιο
του νόμου Κατσέλη
στο οποίο συμφώνη
σαν κυβέρνηση και
επιχειρήσεις
το 2018
Σελίδα 9