Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 19/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7048
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Συνάντηση Κουντουρά με την Πρόεδρο της Μάλτας
6ο Μεσογειακό Φόρουμ Τουρισμού
Βορείου Ελλάδος
Eurobank:
Το ρίσκο για φετος
Ποιοι κλάδοι «κατέβασαν
Συνάντηση
Κουντουρά
μετην
Πρόεδρο της
Μάλτας
ταχυτητα» στην Παραγωγή
δείκτης παραγωγής στην ελληνική μεταποίηση παρέμεινε
σε ανοδική Τροχιά για 50 συνεχές έΤος Το 2018, με Τη σωρ.
ευτική μεταβολή να διαμορφώνεται στο 14,4%. Ποιοι κλάδοι
συνέβαλαν τα μέγιστα. Το ρίσκο για φέτος.
Eurobank
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο
δείκτης παραγωγής στη μεταποιηση
παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για 50
συνεχές έτος το 2018, με τον ετη.
σιο ρυθμό μεταβολής ωστόσο να
παρουσιάζει επιβράδυνση τα δύο
Τελευταία χρόνια (2,1% το 2018
από 3,8% το 2017 και 4,1% το
2016), σημειώνει η Eurobank στο
εβδομαδιαίο της δελτίο για την
οικονομια
Των ελληνικών Τραπεζών
Συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών και
τη γενική γραμματέα της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών (ΕΕΤ), είχε στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, η συνάν
τηση ήταν προγραμματισμένη και σε αυτή
Τέθηκαν τα θέματα που απασχολούν ης Τρά
πεζες, όπως η αντιμετώπιση των «κόκκινων»
δανείων και ο οδικός χάρτης για τα capital
controls
Βαρουφάκης:
Ναιδρυθείταμείο
για την καταπολεμηση
της φτώχειας απο τα κερση
>>( 3η
Ενίσχυση των εσό- ται από ΤΟΠρόγρ διάρκειας, ονομα. ευρώ, από τη Πήρε Πρόσθετη
δων της περαιτέρω αμμα Titlos
βελτιωση του επιπέ
δου ρευστότητάς Για να ακυρώσει Τη αντιπροσωπεύει την κεραλαιακό κέρδος, ύψους 475 εκατ
της και μείωση του συμφωνία ανταλλα- παρούσα αξία Του ενώ η Ελληνική ευρώ για Το Titlos,
κόστους χρημα- γής επιτοκίων ( προγράμματος Δημοκρατία θα επιμετρώντας σε
τοδότησης αναμέ- Πρόγραμμα Titlos), Titlos
νεται να εμφανίσει που συνάφθηκε με
η Εθνική Τράπεζα το Δημόσιο στις Με δεδομένο ότι η ευρώ
μετά την ολοκλήρ. 31/12/2008, η Εθνι- Τράπεζα
ωση της συμφωνίας κή θα λάβει ως συσσωρευμένες Σημειώνεται ότι, Τραπεζας απότην
με την Ελληνική αντάλλαγμα κρατικα προβλέψεις για το λόγω της υιοθετ. εφαρμογή του IFRS
Δημοκρατία, με την ομόλογα 5ετούς, Titlos, nou ξεπερ- ησης του IFRS 9, η 9 ανήλθε σε 1,46
onoia απαλλάσσε- 7ετούς και 8ετούς νουν τα 730 εκατ. Εθνική Τράπεζα δισ
στικής αξίας 3,31 συναλλαγή θα πρόβλεψη (credit
δισ. ευρώ. Τοηοσό εγγράψει μικρό και market risk),
Υπ. Εργασίας:
Ελέγχθηκαν
37.270 επιχειρησεις
το 2018
μειώσει το χρέος εύλογη αξία τη
της κατά 724 εκατ. σύμβαση. Η συνολική επίπτωση στην
καθαρή θέση της