Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 19.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6228
ΥπουΟγός Πέριβάλλοντος αι Ενέργειας, Γιώργος Σταθά ης
Βασικός άξονας της πολιτικής μας οι Ενεργειακές Κοινότητες
Το λιμάνι και οι ναυτιλιακές δQασΤΙΟιότητες είναι πόλος έλξης
Το 60% των κτηρίων του Πειραιά ίναι γερασμένα
Ερωτήματα και προτάσεις χαταθέτει το ΕμποροβιουΠετQ°πουλος. Το
ηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά σχετικά με το ζήτημα | πρόγQαμμα της ΝΔ
των εγκαταλελειμμένων κτηρίων της πόλης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΒΕΠ και η δήλωση του
προέδρου του, Βασίλη Κοοκίδη:
θα φέρει δQαστική
μείωση συντάξεων
Στη λειτουργία του ΕΦΚΑ αναφέρθηκε υφυπου07ός Κοινονικής Ασφάλισης Τάσος Πετρώ
πουλος μιλώντας απόψε στο
αναπτυξιακό συνέδριο ΙΙελο
ποννήσου, που 00γανώνει η
Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι στον Πειραιά, σύμφωνα με
μελέτες, εκτιμάται ότι το 60% τον κτηρίων είναι κατασκευασμένα πριν από το 1970. Επίσης το 55% των κτηρίων ανηχουν χατά μέσο
μεγαΛα κτηρια το φαινομενο της συ
αδιε οδες καταστάσεις. Οι συνέπειες είναι ότι πάνω από το
30% των γρα4 ειων και καταστηματων στον Πειραια παραμένουν κλειστο, οτι παλαια κτηρια δεν ανακαινίζονται και
ότι η ποιότητα του xmQ1αχού δυναμιχου χειροτερεύει διαόρο σε πάνω από 10 ιδιοκτητες, ενώ στα
Φάμελλος: Καταλύτης για
Αρχαία Ολυμπία, ενώ παράλσε
ληλε τόνισε ότι «η τυχόν εφαρ
μογη του προη"Qαμματος που
έχει αξιουατικη αντιπολίτευση
για την κοινωνική ασφαλιση θα
προχαλέσει δQαστική μείωση
η οι ονομια
των συντάξεων.»
Ειδικότεια, όπως μεταδίδει το
A11E-MIIE, μιλώντας ο Τάσος
Πετρο)πουλος για την λειτο
οτι «αν
οουμε πως χτιστηκε αυτη η νεα
δυνατότητα των ασφαλισμένων
να εχουν κοινονικη ασ ιση,
μπο?εί ανείς να αντιληφθεί
γιατί ακόμα και οι διεθνείς qoQ
εις επαινεσαν αυτο το εογο.»
πρόσθεσε, «αυτός ο τQ0.
πος είναι παροειγματικός για
τη λειτου07ιά 20αι για την ανά
πτυξη σε πολύ σύντομο χρονικό
ΕΦΚΑ, ε
Εγκρίθηκε η εισήγηση
Δράγασακη για την
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Εγκαινιάζοντας εχθές την 3η Διεθνή Έχθεση Τεχνολογιών ΠερΦάμε
έρθηκε στη νέα εποχή της ανακύκλιοσης και στους πολύ uymλού
ς στόχους της Ευοώτης. Τόνισε ιδιαίτ
σύνδεση της αναχύκλωσης χαι της χυκλικής οχονομίας με τη στοατηγική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματική
αλλαγής και ξεχαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει χλείσει την πόρτα στις
Την εισήγηση του Αντιπρ- πουργού στον Πρωθυποοέδρου της Κυβέρνησης χαι ugyo, Δημήτρη Λιάκου
Υπου,Qyou Οικονομίας και Ειδικότερα το ΚΥΣ.ΟΙ.Π.
χωματερών Στό
Διαχείοισης ατοοουμάτον δεν πρέπει να είναι
ΧΥΤΑ, αλλά η αποτροπή της ταφής και η αξιοποίηση απορριμ
ενέκρινε το υποβληθ
την εισήγηση νομοσχέδιο για
ηνική
ια την
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» την ίδρυση της Ελληνικ
σκεφτούμε πως αυτή η λειτοο ΥΠΕΝ προωθεί δύο σημαντικές ρυθμίσει
ς για την ολοσης, τ
λήρωση της τιμολογιακής πολιτικής της διαχείρισης τον απορριμ
μάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού νόμου. Προκει
ται για ρυθμίσεις που δημιουργούν κίνητρα για την ανακύκλωση
Συμβούλιο Οικονο
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) στη
συνεδρίαση που πραγματοσει
διαβούλευσης
διαδι%ασία
δημόσιας
τα περίπου
διαλογή στην πηγή χαι την χνολική οι
υπό την Τοεδρίχ του Υφυομοσχεοιο να κατατεθει για
ψήφιση στη Βουλή
οκτώ φοέον που ενοποιήθη
) χρονια.»