Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τουςλίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4313-ΕΤΟΣ 160
ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Απαίδευτος λαός
«Αλλοι τέσσερις συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους στην
Κρητη, όταν Πήγαν να διασχίσουν χείμαρρο με το αυτοκίνητό
Μαβάζει άραγε κανείς σε αυτή τη χώρα τις οδηγίες που εκδίδουν συνεχώς οι υ ηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών; Βλέπει κανείς τα σχετικά τηλεοπτκά μηνύματα;
Το κακό ξεκινάει από την εκπαίδευση μιας και στα σχολεία
δεν γίνεται η ενημέρωση που θα έπρεπε, όχ από τους εκπαιδευτικούς, αλλά από ειδικούς στα θέματα της Πολιτικης προστασίας
cretapost
Αν εκπαιδεύσουμε την νέα νενα, μόνο και μόνο
τότε θα αλλάξει αυτή τη χώρα
Κοινωνια
Υπογράφηκε η Τρία έργα αγροτι.
Προγραμματική κής οδοποιίας
σύμβαση
. Της Γέφυρας Κοράκου Εε47 Αήμο Παλαμά
Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο
Σελ. 6
Ετήσια συνεστιαση
ii Εξετάσεις ΠιστοΠοίησης
Με μια πρω- 1
τοφανη συμμε- 1
τοχη των μελών .
| . Με μετάλη
| επτυχία διε1
ξήχθησαν την
Κυριακη
17/2/2019 στο 1
1ο ΕΚ Λάρισας
και 3ο ΕΚ Λάρι.
σας οι εξετάσεις
-υ και των φίλων .
του ο Μορφωτι-: 1
κός Σύλλογος
Σοφάδων
εκουε την πτα
Σελ. 13
Σελ. 5
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την