Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εγγραφές
στα νέα
τμηματα
| Κάποτε
Για τα
αρωματικα
Yici το
Μακεδονικό
Ελδα 15,
Ελίδα
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETCE 160 TIHOSe
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAenrivw 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772 Fax 2462097773 Jemail: [email protected]
ΙΣΑ: Το υπ. Υγείας να πάρει
μέτρα για τη γρίπη
putoB00μιος φροντίδας ΥΥΕίας
ηαδιάτουν με τον ΕΟΠΥΥ ους 3 1/07/2018, undpoouv vosoi tncnapepe ac nou δεν
ΡΕΒΕΝΩΝ
Koyama Moei-Βορεινό ακρωτήρι. nprv to 1979, λεπτομέρεια.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον ένwno noooc ό όγο στα email αναγνωστών μας.
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaúpos Xp. Kapaysoúvns M.D.
Malonnpas . Xopoupyos Γυναικολόγο
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
latpou N. Kava1 4as ópopos
(Εμηορικό Ελιμεία)
1:51 1001 ρεβενό
Τηλ.: 2462502144
Επείγοντα: 6944 286795
Μακεδονομάχων, 14
20820 28964-206202
6977019452
ThA. 2462080550