Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
41 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; ΟΧΙ ΠΙΑ
Το Αγρίνιο ανακυκλώνει στους μπλε κάδους και τίποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών δεπαιιχαμένο.
Θέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Διαγωνισμός αφίσας των Εορτών Εξόδου
«Νανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας Εορτών Εώδου 2019,
Εκθεσης Aupi ας κατά τη &dgKEa tuw Eoptuv EE66a.
διοργανώνει ο Δή μος Μεοολογγίου.
Στον διαγων.σμό μπορούν να λάβαν μέρος φυοκαφό0uana,
υθυμούν
Οδιαγωνυσμός θα &apodoa έως τις 13 Μαρτίου 2019. Σκοπός
καλλ τέχας, tpaorbvec, φοτητές
όοοι άλλου
ονόματα των νυητών θα ανακονυιούν στα Mbon Ενημέρυσης
κα Γιώργος Τοάτσος (Ein στικό. Αοστολή potdoeov στο
ήσεις ψα torio .dpoΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κοινωφελής Εργασία:
Ξεκινούν οι αιτήσεις την επόμενη εβδομάδα
ing re l
στην περοχή του Α20
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
το α και τοβ
της πολιτικής
Ωδείου Σιχρονης
Τεχνης AppMOU
Προσπάθειες
ναγίνει το
Μουσείο Καπνού
Αγρνίου-Ο ρόλος του
μάδας(18-20/2) a oubtrav'
yadia