Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
αριθμός φύλλου 1708
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Πο ήτης. εκδότης, διευθυν ής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ & Fax 2332025918 KV
6976700741 Email: neike nau g mail.com. Συνδρομη 20 ευρω Εταιρειες-ΝΠ 80 ευρ
ΕΚΤ πωση Τυπογραφε ο Γρηγορ άδη
στους Κοντα χρήματα
"Πρώτη, επίσημη από Νίκο Κουτσογιάννη για Τις δημ. εκλογές
κατεβανε
Ανακοινωνοναι ονόματα από Θωμά Τσουκαλά και
τηνεκ νέου υποψης ότητάτου σας επερχόμενες δημοτικεςΕΚ οές ανακοινωσε και επο ματοβράδυτης
Τετ της σε πολυπληθή ου κεντρωση στηνα Βουου
ΕΡ Α οδημαρχος Νικος Κουτοογιαννης. Αναφερη
κεστα εργα που έγιναν επί θητειας του, αλλά και σε
αυτα που ΕΧουνδοομο ο ηθεί κανε λογο για koσμογονα έργων και άφησε αιχμες κατά της προη ου μενης δημοτικης αρης ότι ταν ανέλα ε δεν
βο κε καμια έτοιμη μελέτη παρά μόνο pen αλλά και
"κάποια ύποπτα πράγιατα"mouEXouv οδηγηθεί στον
ουκονομιοεισαΥγελέα «Βε
κονομική θέση του Δήμου, αυξήσαμε τα έσοδα, συγκρατησαμε τις δαπανες και τελευοουμε τις μαυρες
tpumec και τις ε υταμακες διαχειρ σεις. Με δυο λ
σειςοικονομική
ξεις, οικονομική εξυανοη του Δήμου. Μπήκε μια
σερα και στις επ ειρησεις και τα νουκά προυπα του
Δημιου, έγινανέε χοι από ορκωτ ουςλογιστος και οι
Για ςημές πόης ροχέςΠαρα
λια Ιωσηφίδου. Αυτ
νομος
ΟΣΥΡΙΖΑ
ΕΚθέσεις τους σταλθηκαν στους οικονομικούς ειοαγ
ΥΕεις ,ειπε μετανάλλων ο νυν δημαρχος. Τον κ.
Κουτσογιαννητολογιοε ο επιχειρηματιας Στ τουαρης σ μειω οναςσπεινυο,π καλυτε ογιατοντ
πο αυτη τη στγιη
Αναλυτικά στη σελ. 12.
*Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπείρωσης
ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ θα ανακοινώσει τα πρ τα
ονόματα υποψηφιων του συνδυασμού του αυριο Κυριακή στις 6:30 μ.μ. στο καφέ "Σείριος". Την ερχομενη Τετάρτη στις 8τοβράδυ στον οροφο τουκαφέ
"Νέον" θα ανακοινώσει τα πρωτα ονόματα υποψηφων του συνδυασμού της και η ΙΑΙΑ Κ ΣΗ DIA
* Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε τελικά η αυτόνομη
κάθοδος στις δημοτικες εκλογές. Επικεφαλής ανα
μ νεται ένας εκ των ΤΡ ου
ανακονωση στη σελίδα 5
ιιιστιο καν το απο ευμα της ιρι
της σ ους Λο αριασμους των ροοο
ΚΝΟΠ Day oyuu ταχρηματα για υς
ενοιοεις από τα demnnms, συμφωνα με av Korvoon του υπου ονει
ο συνολίκ ύψους είναι 13.174.588 ενω
καιαφορα 15.4% ροοακινοπαρα οΥούς. Ωστό00 από αγρότες ump αν
πολτιο ουμε δραστικά την οτου
στους λογαριασμούς τους είναι κοY
τα τι Αινοτερααπ στιυπο ογιαν
νων με τον εν κο opo και οχι ονο α
τιο ενεςΟΠως θα εΤΕΤε να ειναι
ΟΣΗΡΩΙΚ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Σχετική
τσμένεςό τοςθαεποκαι όχι οομοΔεσμεύσεις για Νοσοκομείο και ΙΚΑ
ναριογια την σοχυση που εχει προκληθεί με τα ποσά de minimis. Η
γιατολόφαυτό εΧεπρο Ενει και
είχε εραρμόσει ηλεκτρονική καταοση του κό αλία η μετά
Σωνα με το προτη ΚοινοΕΚΝ δήμαρχος και Καρασαρλίδου στα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικης Ασφάλισης. Δεν υποβαθμίζεται ηδιοικητική υπηρεσία του ΕΦΚΑ Ο αξονικός τομογράφος το αργότερο τον οίνο
οι αποΖημιώσεις να υπολογιστούν με τρου μαζί με τα δυο σοματεία Συνβαση τον γενικό όρο για ροδάκινα ταξούχαν ΚΑ και ΟΑΕΕ συμμετεί
καινοταρίνα. «Στα τέλη Νοεμβρί- χαν στις συναντήσεις στα υπουργεία
ου υποβάλαμε δηλώσεις του κάθε Υγείας και Εργασίας μαζ μετον
αγρότη ξεχωριστά με την ποικιλία μαρχο, που μετά από κοινή σύσκευη
του και με δική του υπεύθυνη δηλα)-ανέλαβε την πρωτοβουλία.
πιαςθααπαντήσε τιςεπομενεςημ4ec
για τις ελλείμε,σε γιατρούς,προσοπικο και ε5οπλισμό. Για τον αξονικό
τομογράφο είτε ου η διαδικασία βρίοκεται στοελεΥκτικό ανέδριοκαιότι
διοικητικό προσωπικό σε Νοσοκομείο-ΙΚΑ, έκλεισαν διοικητικές
υγειονομικές υπηρεσίες (πχ πρώην
ΤΕΒΕ), έκλεισαν κλινικές στο Νοσοκομείο, στερήθηκαν γιατρούς α
Στο υπουργείο Ερνασίας, παρουσία
ση και αυτή η κυβέρνηση στη "ρότα
κανμετονδ
you κ. Πολάκη, τον κ. Σακελλαρίου.
Τέθηκε ξανά το τημα των ελλείψεων σε Νοσοκομείο και ΙΑ, ζ+
και στον κατάλογό του
Αυτό δενέγινε τελικά αποδεκτο και
οι συντελεστές παρεμειναν ως είχαν,
για ροδάκινα και νεκταρίνα», δηλαδου, η συνάντηση έγινε με τον αρμείωση δαπανών για υγεία-πρ6κε το κοινό αίτημα να παραμείνει η
Διοικητική Υτηρεσία στο ΙΚΑ (Εφ.
του ΕΚΝ.
ΟΣΔΕ 2019 |
υπάλληλο η αι να εκι τηρετούνται οι
κός, παρότι υπάρχειαςπτήαποιεί
Δεσμευσεις για συνομη
το μεταφοραςμαθητων
Υός, παρότιυπάρχειρατή υπουρ
λύση όλων Τυν ζητημαΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΝΟΥ ΝΑΝΑΡΑ6
τηλ. 23320 26200 κινητό 6955667466
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ Τηλ. 2332027181-2332027979
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
νουν μόνο 5-7 υπάλληλοι, δεσμεύ
τηκε πος δεν θα μετακινηθεί κανένας και θα συνεχίσει να προσφέρει
όλεςτις υπηρεσίες που έχει στην ευθύνη της. «Θεωρουμε θετική ε έλιξη τη δέσμευση του υφυπουργού,
Καλούμε όλους τους εργαζομενους
συνταξιούχουςοε επαγρύπνηση, γιατί χρόνια
τώρα έχουμε χορτάσει
υποσχέσεις, οι ελλείμες
Τυν μαθητών
Η επλυσητων εκρεμώνζ ημάτων με
ταορά των μάθητών σην Ημαθία ήταν
το θέμα συνάντησης που έγνετην Τετάοτη στο υπουργείο Εουτερκών Εκτός
από τα σπλχη και τουςσυ EpnECTOU
υπουργου, παραβρέθηκαν οι βουλευτές
φόσω Καρασαρου και Χρησ οςΑταλίου, οδιευθυντήςΑνάΤυξηςτης Π.Ε.
Ημαθίας Γκίργος Μχαλάς, η αρμόδια
τηματάρχης Στώνα, ο πρόεδρος των
ΚΤΕΛΗμαθίας Τάσος Συμεωνίδης κσοκομείο
επαναλειτουργία
της μαιευτικής κλινικής. Ζήτησαν επσης να
ενημερωθούν για τον αέρνικό τομογράφο. Οκ Σακελλαρίουδεομεύτηκε
γικές. Είναι γνωστό σε
όλους πως συνεχώς μεσας Ηλίας Ορδουλίδης πας αναφέρε
Τα σε σχετκήανακονυ ση"αναμένοντα
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ζυμώνεται και ψήνεται κάθε μέρα
στον φουρνο μας
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
Hammersmith Hospital Imperial College, London
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex. Τεστ κόπωσης,
Holter ρυθμού 24h-48h-εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
προσχολικός έλεΥχος, Προαθλητικός έλεΥχος,
Ρύθμιση διαταραχών λιπιδίων
Στελλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc
Μετεκπαιδευθείσα στην Ελβετία, Λωζάνη
ωρα και νε
με αλεύρι Ζέας
Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
,' Τρωγετα και σκέτο
7:30-20:30 εκτός Τετάρτης
(επισκέψεις κατ' οίκον)
Ιατρείο Αγγελοχωρίου
(έναντι Φαρμακείου Κυ στίκα
τηλ. 2332047538
ΚΑΜΠΙΤΗ'33. ΝΑΟΥΣΑ-ΤΗΛ. 23320 29010
τηλ. 2332020280
Τηλ. 2332 0 20000 . Κιν. 6976 67 99 22