Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΣΟ:ΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 16/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7047
27 χρόνια
Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών ΚαταναλωΤή
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΣΤΟ 0,4% Ο Πληθωρισμός
ΤΑΙ Π ΕΔ
Με σχέδιο νόμου προωθείται η συγκεκριμένη ρύθμιση
Διάταξη-χαράτσι απειλεί
Μπαχαλο στο θριάσιο
ετα την anay0ρευσ
η TIC i ICTIK0ΠΟΙησεις λιμανιων
κυκλοφορίας
Με σχέδιο νόμου Προωθείται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Το ΤΑΙΠΕΔ
ελέγχει το 100% των μετοχών των αντίστοιχων οργανισμών, αλλά
η κυβέρνηση αποφάσισε Πως δεν θα Πωληθούν οι εταιρείες αλλά
θα παραχωρηθούν κάποιες δραστηριότητες.
Μια ρύθμιση του σχεδίου νόμου
Που προωθε το υπουργείο Ναυηλος για θε Παραχωρήσεις; a:
στηριοτήτων σε δάκα λιμάνια
της χώρας που λειτουργούν με
τη μορΡή της ανώνυμης ετα1pειας μπορει να ΤΙνα ει στον αερα
το σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ,
Με μικτές τάσεις έκλεισε
η Γουόλ Στριτ
Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow
Jones έκλεισε στις 25.439,39 μονάδες, μειω(+0,09%) και έκλεισε στις 7.426,95 μονάδες.
Ο δείκτης Standard & Poor's 500, που είναι
ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις
2.745,73 μονάδες με απώλειες 7,3 μονάδων
ή-0,27%
συ ου να με οελ
ο παρομενος κατά Nasdaq ov v εταιρειών υψηλής
2.745,73 μονάδες, με αταειες73 μον
κολουθούν ΤΟ Πρόγραμμα anoκρατικοποιήσεων
Ο δείκτης Nasdaq Των εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας κατέγραψε άνοδο 6,58 μονάδων
>>( 3η
Κουντουρα
Ο μέσος Γενικός Τιμών Εισαγωγών αντίστοιχων δεκ- έναντι αύξησης
Δείκτης Του δωσε- στη Βιομηχανία, με Τών Του έτους 2017 1,0%
καμήνου Ιανουα- έτος
ρίου 2018-Δεκεμ- 2010-100,0 και
βρίου 2018, σε μήνα αναφορας Τον Σύμφωνα με τα συγκριση των δεκσύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018, σε στοιχεία της Ελληνι- τών του έτους
μέσο Γενικό Δείκτη σύγκριση με τον κής Στατιστικής 2017
του δωδεκαμήνου αντίστοιχο δείκτη Αρχής, ο Γενικός
Ιανουαρίου 2017- Δεκεμβρίου 2017, Δείκτης κατά τον Ο μέσος Γενικός μέσο Γενικό Δεί
Δεκεμβρίου 2017, Παρουσίασε μείωση μήνα Δεκέμβριο Δείκτης του δωδε- του δωδεκαμήνου
παρουσίασε αύξηση 1,5%
σημειώθηκε κατά
την αντιστοιχη
ΕΛΛΗΝ
ΣΤΑΤΙΣ
βάσης
με το 2016
Δωρεάν webinar διορ.
γανώνει το insurancewebi.
nars.gr
έναντι 2018, σε σύγκριση καμήνου
Ιανουααύξησης 4,1% nou
σημειώθηκε κατά
με τον δείκτη Νοεμβρίου 2018, ΠαρουΙανουαρίου 2017 ρίου 2018-Δεκεμ. Δεκεμβρίου 2017,
βρίου 2018, σε Παρουσίασε αύξηση
Ο Γενικός Δείκτης την σύγκριση των σίασε μείωση 3,6% σύγκριση με τον 6,6%