Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
δότηση 50% για τις εργοδοτικές εισφορές νέων έως 25 ετών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5417 Σάββατο 16.02.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Με τρόπο
Λογια του
ΥΠΕΝ απελε
υθερώνονται
ποοοι για το
Πράσινο
2011-2015
Δράση ενημέρωσης από ΕΕΑ για χρηματοοοτιχα εργαλεια προς επαγγελματιες
Ποινικές διώξεις για επισφαλή
δάνεια της Attica Bank
στο Πράσινο
Ταμειο και εισήχθη στο ν/σ
προσόντων
οδηγών και οδηγών για τη
χίοήγηση αδειών οδήγησης
η «Νέα Αστική Ατίέντυ» του ΟΗΕ
για τις άδειες οδήγησης και
"του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφ
ορών προβλέπεται αφενός η
δυνατότητα διάθεσης στο
Πράσινο Ταμείο μέρους των
εσόδων από τον εκπλειστηοτων αεριων του θερμοκηπιου
εξαίρεση
ποσων απο τον περιορισ
διάθεση των εσόδων του
Σε ισχν μέχρι νεωτέρας
Στόχος της προτεινόμενης
ρύθμισης είναι η απελευθέο|
01 απαγορευσει
«παράλληλων»
τους στη στήριξη χαι
Παραμένουν σε
εύσεις "παράλληλων" εξαγωγών Όπως αναφέρεται στη σχετική
οι απαγοαμένε
μία σημαντική αύξηση των
εσοδων του η οποια για το
2019 θα ανέλθει στο ποσό
που είχαν αποφασιστεί το
ταιο διάστημα από τον Εθνικό
Οργανισμό φαουάκων (ΕΟΦ),
τελευ- ανακοίνωση, έχουν προσωρινό
Στη συνδεση των Παγκοσμιων Στοχων για τη Βιωσι Ανα
πτυ η του ΟΗΕ με τη ριζικη αναβάθμιση της καθημερινο
ητας τον ανθρώπων που ζουν στις πόλεις, αναφέρθηκαν ο
Πέτοος Κόκκαλης, γραμματέας της «Οργάνοση Γη» και η
Μαρία Βασιλάχου, αντιδήμαρχος Βιέννης και στέλεχος τον
Πράσινων της Αυστριας, χατα τη ιαο.εια εκ λωσης οπου
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην
χαρακτηρα και θα αρθούν ομχως
ή μεριχώς όταν χριθεί ότι έχει
αποκατασταθεί η
προϊόντων στην αγορά
δίδει το iatronet.gr
| Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέΜε δεδομένο ότι το Πράσινο
Ταμείο έχει ως αποστολή του
την πορώθηση της εθνικής ! υπήρξε ετέχταση των
δωσε ο Οργανισμός την Πέμπτη, Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού
παρακολουθούν την εφαρμογή
απαγορ
οία είναι σημ
απόμαχνα χαιτα στοιγε ελλείψεις
στη διάθ
διακίνηση φαουάκων, εκτός Ελλά
χοηματοδοτωντας σχετικές
τα νησης τεταιρείετην αλυσίδα
ελληνική γωσσα η «Νέα Αστική Ατ εντα» του Habitat III
τους αποκα- |
πόδων του κατά 5% το 2011
Ελλάδα ια οποία εισάγονοοπροκειμένου να
των φαρμα υον ειναι
ντοτε
Η εκδήλιοση πραγματοποι- φως δήμαρχος Αθηναίων
ήθηκε στο Σεράφειο του Νάσος Ηλιόπουλος, οι αντιδήμου Αθηναίων, με την δήμαρχοι του δήμου Αθη
μενων παρουσία πλήθους στελεχών ναίων Αμαλία Ζέπου και
της Τοπιχής Αυτοδιοίκησης Λευτέρης Παπαγιαννάκης,
ΕΟΦ επανέρχεται υπενθυμίζοντας οπως ο δημαρχος ΙΙειραιά κα00gxu υπο ηφιοι δημα
s*.. η ευθύνη της κάλυψης των Γιαννης Μώραλης, ο υ4υπο- χοι και δημοτικοί συυβουTIN
οδήγησε στο
υση του ρόλου | αλλά
α απελευθερωνον- ΕνοΌτης
αν εξάγονται λόγω
του. Με τη συγχεκριμένη Ι
μεγάλης διαφοράς τιμής που έχουν
κυρίως σε χώρες της χεντρικής
ανταπόκριση των ε
πλευρών δεν είναι πάντοτε η ανα
μενόμενη. Για τον λόγο αυτό, ο
μου ποροι για την πεοαιτεο)
υλοποίηση και στήριξη του
περιβαλλοντικού έργου του
Πράσινο
τον ΕΟΦ κρίθηκαν επιβεβλημένες
για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
υργός Εργασίας χαι υποψήλοι απ όλη την Ελλάδα
όλους μας στο μέρος που αναλογεί