Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[email protected]υφύλλου 35.853. Σάββατο 160cBPougpiou 2019 Ynniharrosnewsgr
Erog 1206 ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
ΜΑΝΩΑΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ
Παρουσίαση
πέντε υ 10Ψηφίων
με ειοστροφη
Μπεχράκη
META TENT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣΊΙΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ
Η Σ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙ ΚΕΣ ΑΙ ΙΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Minne und ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ερώτηση Σαμαρά για τη διαχείριση των αΠΟρριμμάτων
ΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Βορίδη, Βλάσση
και Κατσανιώτη
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΑΙΑΣ
Σε πολύ καλό
κλίμα η συζητηση
Κωνσταντόπουλου
Μπακούρο
KY ΠΑΡΙΣΣΙΑ
κάθειρξη 14 ετών
στον 34χρονο
πατριο Ya
την αποπλάνηση
της 12χρονης
ένα βήμα μπΡας και
ύα πίσω φα.
φίας Teplgepe|άρχης Γιώργος Δέδες
Ppepeia κής Αρχής
ποίησης τα épyo της κεντΡικής διαχοραης των αποΡΡιμμάτων στην Παλοαυσίας την πα poia υλοποίησής τα υ..Τα
μεγάλα épya e γίνονται μονο μ$ μεγάλα
aPM ς Νίνα Νιολάκου Τόνισε ότι σύ.
ντομα ξεκινά η κατασκευή των μονάnr
NIKOE ZEPBHE
ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
EYMoraE
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
περιοχές Του Δήμου Καλαμάτας
AOM NE Y
και συνερντης
Taarm Zue onderAPOTHD-Maw Ατόμων
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στον αέρα»
πάλι Υονείς
και θεραπευτές
Αυτ μό και wwowareouw Taug.ama'την buoq Του Φορέα
naku nepacotepa drupa, av: δυο.ol ες onovopina OUwer.
ΓΕΩΡΓΙΟΣΒ. ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΑΗΣ
κα ου οσε ο ά penann contu
pe ora ainoaa
wowe oaanvovan evroomapa cure orubop vna
pu epo ou Tov νεπ τι Pan atun τη κάμε ας ο
Χειρουργός ΩΡΑ Ενηλίκων & Παίδων
Ειδικευείς και ειδικευ είς στ7f avia
MmponfupoBa & Xp. Παγώνη 9. Καλαμάτα
T: 2721403010. 6936025771
au augoanniane
on me R
ΤΟμο.
www.pamaz.geokarkas&hotmailcom www.karkatzoulisorL.gr