Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ COCA COLA HBC. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ OTE-6
ΜΑΡΚΕΤΊΕΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, AEH, JUMBO, OAI, EXAE 24-25
ΕΦΟΡΙΑ-4
ΑΕΚ «SOS» για
τις δηλώσεις 2019
INTRALOT 10
Τουρκικό ΠλήΥμα
με Πολύ παρασκήνιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 15
Στην τελικη ευθεία
το σχέδιο για τα NPEs
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCIAL TIMES
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
&ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 22ο . Αρ. Φύλλου 1091 . 15-19 Φεβρουαρίου 2019 . € 1
EBZ 2
MOTOR OIL 3
PROFILE 11
ΕΛΙΝΟΙΛ-14
GRIVALIA. 22
Χ.Α.: 62 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΙΡΑΣΑΝ 1,3 ΔΙΣ.l® 13
GETIKO Σ//MA
Η εικόνα τώρα στο Χρηματιστήριο
και τα περιθώρια ανόδου
9 771108 531000
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ