Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Φεβρουαρίου 2019 | Αρ. φύλλου 335 | 1 €

Μονοήμερη θρησκευτική εκδρομή
την Κυριακή 24-22019 για το Ιερό
Ησυχαστήριο Αγίου
Πορφυρίου Μηλεσίου και τη Χαλκίδα.

«Καρκινοβατεί» πλέον η εξέλιξη του έργου «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ
• Ακυρώθηκαν οι αποφάσεις του Πε.Συ. για τις απαλλοτριώσεις σε Αρκαδία και Λακωνία
Η Επιτροπή του άρθρου 68 του π.δ.
30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ακύρωσε χθες τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
με αριθμούς 532 και 533/26-11-2018 κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκτάσεων 278.103,70 τ.μ. και 91.050,96 τ.μ. σε
Αρκαδία και Λακωνία αντίστοιχα, για την
κατασκευή ΜΕΑ-ΧΥΤΥ του έργου «Ολο-

κληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Τις προσφυγές για έλεγχο νομιμότητας
της σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της 26/11/2018
είχαν καταθέσει οι περιφερειακοί σύμβουλοι: Αλεξανδρής Σαράντος (Αρκαδίας), Βασιλακόπουλος Θεόδωρος (Κορινθίας) και
Χρυσαδάκος Σταύρος (Λακωνίας). Επίσης,
οι συλλογικότητες: ο Πολιτιστικός - Μορ-

Συμφωνία
κυβέρνησης - τραπεζών
για την προστασία
της πρώτης κατοικίας
• Υπόλοιπο δανείου έως 130.000
ευρώ και αντικειμενική αξία
ακινήτου έως 250.000 ευρώ

Συμφωνία για το πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας, που θα διαδεχθεί το άρθρο
9 του Νόμου 4346/2015, επήλθε, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση των αρμόδιων υπουργών με τους εκπροσώπους των
ελληνικών συστημικών Τραπεζών που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές
πηγές, η κοινή πρόταση θα διαβιβαστεί στους
εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος με στόχο η διαδικασία νομοθέτησης να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

φωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιόχουνης «Η Ανάληψις», ο Σύλλογος των
εν Αθήναις Ασεατών, ο Τουριστικός - Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Κερασταρίου
Αρκαδίας, η Αδελφότητα των απανταχού
Καλλιρροϊτών Μεσσηνίας «Ο Άγιος Δημήτριος», ο Σύλλογος των απανταχού Κωνσταντιναίων «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» και
τέλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικαίων «Η Αγία Τριάδα».