Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΧΑΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΡΡΟΥ

» ΞΕΣΑΛΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πατρινοί χρωστάνε για…
«ΕΝΦΙΑ» στους τάφους!

Η «πρώτη» της
βασίλισσας του
Καρναβαλιού
στον «Κόσµο»!

Όργια Πατρινών swingers την
ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

σελ. 30

σελ. 09

σελ. 31

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 692

∆ΥΟ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ
ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ
K AI

∆ηµόσιος υπάλληλος µε θέση σε Νοσοκοµείο… κάνει τον «µεσάζοντα»!
Ο Πατρινός επιχειρηµατίας έµεινε έκπληκτος
όταν τον κάλεσε Αχαιός δικηγόρος επισηµαίνοντάς του πως έχει εκδοθεί σε βάρος του διαταγή πληρωµής για εξόφληση επιταγής ύψους
12.000 ευρώ η οποία δεν πληρώθηκε… και
στην οποία είχε υπογράψει (οπισθογράφηση)!

Μόνο που δεν του έπεσε το ακουστικό από τα
χέρια του πασίγνωστού και ευυπόληπτου επιχειρηµατία, αφού δεν γνώριζε για καµία τέτοια
συναλλαγή! Και που να φανταζόταν πως από
την έρευνα που θα έκανε… θα έβγαζε όχι ένα,
αλλά… πολλά «λαβράκια»!
σελ. 27

ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 36ΧΡΟΝΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ

Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ CROWDFUNDING

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

VISIT PATRAS!

«Έγκληµα» και «Τιµωρία» στο ΠΠΝΡ
σελ. 33

σελ. 30

Στο ΜΙΤ, δίχως δραχµή
στην τσέπη

To σχέδιο µε
100 προτάσεις
σελ. 26

σελ. 32