Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
αρασκευη
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5712
Τιμηφι.λ. : 0.15 €
ελεύθερο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Κοβεντάρειος ΔημοΤική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναβαθμίζει
Τις εφαρμογες
του λογισμικού της
Σελίδα 9
Ακριβά θα Πληρώσει η ΔΕΗ
την αποτυχία της αποεπένδυσης
Στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ το 1 15% της παραγωγής
| Κοζάνη
από λιγνίτες και νερά!
Σελίδα 4
στο κάπνισμα στις παιδικές χαρές
Παραδόθηκαν οι 20 npates
ν καπνίζετε
Kozavns, από την κονη δράση ns
15 Φεβρουαρίου
ins Περιφέρε!as Δυτικns Μακεδονία
και του WinCancer
Παγκόσμια Ημέρα Κατά
του Παιδικού Καρκίνου
Εκδήλωση δωρεάς μυελού των οστών
στην Πτολεμαϊδα
Σελίδα 13
)! ΕΠΣ Κοζάνης:
Κοζάνη:
Σελίδα 15
Κατακύρωση αγωνων
Β' και Γ' Κατηγορίας
Επιθέσεις
αδέσποτων
σκύλων, σε φοι.
τητές και
καθηγητές,
Σελίδα 24
Το μεγαλύτερο
έγκλημα..
στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Χορήγηση ειδικής άδειας
υπό τύπον άρσης ασυλίας
απαιτείται για την παρέμ
Ένα από τα πεδία που κάνουν την κυβέρνηση
Τσίπρα αποσυναγωγη του ευρωπαϊκού προοδευτικού τόξου και καθιστούν τη διείσδυσή της στην
εκσυγχρονιστική κεντροαριστερά απαγορευτική
είναι το διαρκές έγκλημα που διαπράττει στην
παιδεία για χάρη της συντεχνίας των εκπαιδευτι.
κών, που αποτελούν και τον σκληρό πυρήνα της
εκλογικής της βάσης αλλά και του κομματικού
του Δήμου Κοζάνης
στο θέμα της περισυλλογής
αδέσποτων σκυλιών που
επτίθενται τόσο στο προοωπικό όσο και στους φοι
τητες στους χώρους του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
στην Κοζάνη καταγγέλλουν
στην ΕΡΤ Κοζάνης αγανα
κτισμένο φοιτητές και κα
μηχανισμού
συνέχεια στη σελίδα 4
θηγητές.
σελίδα 6