Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5065

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΤΙ∆ΡΟΜΗΣΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προσφυγή
µετά την
προσφυγή

Ψηφοφορία...
µε «άρωµα» εκλογών

ΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Και τώρα
ο Συνήγορος
του Πολίτη

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ
ΣΕΛ. 9

Φήµες για «µικρής
κλίµακας»
ανασχηµατισµό
ΣΕΛ. 37

Eπενδυτικό χρήµα

για 3.000 επιχειρήσεις
ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ
Η ΑΧΑΪΑ ΜΕ
464 ΣΧΕ∆ΙΑ ΥΨΟΥΣ
56 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΠΛ. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
ΚΑΙ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ,
ΜΑΓ∆Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΘΕΑ-ΑΤΕΙ

Πιο ισχυροί
στη «µάχη»
της πρόληψης

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 27 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ

«Με καθαρό
πρόσωπο για
την Πάτρα που
λατρεύουµε»

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 7

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-∆ΥΝΑΜΟ
ΚΙΕΒΟΥ 2-2

«Πάγωσαν»
οι ελπίδες
για πρόκριση

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΚΟΒΑΤΣΕΚ ΚΑΙ ΜΟΝΤΙΕΛ

Υπογραφές
στο παρά ‘1
ΓΡΙΠΗ: 56 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η επιδηµία
«καλπάζει»
ΣΕΛ. 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΟ-ΟΣΦΠ

Αποφάσεις
για τον µισό...
ηµιτελικό!

ΣΕΛ. 17-24