Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 12:00

12oC, 20:00

€0.80

8oC - Υγρασία 39%-60% - Άνεμοι: ΒΑ 3-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:33 - Δύση ηλίου: 18:15

Êáé áíôß äéáßñåóçò êÜíïõìå ðïëëáðëáóéáóìü

Η αναπομπή της διαίρεσης ή όχι του κερκυραϊκού Δήμου σε εύθετο χρόνο και πάντως μετά
τις εκλογές, βεβαίως και υπό την αίρεση των εξελίξεων, προσφέρεται ως δυνατότητα αναστοχασμού για το θέμα. Η αναμφισβήτητη πεποίθηση που δημιουργήθηκε, με άσχημες εμπειρίες για τους κατοίκους της κερκυραϊκής υπαίθρου, για τον τρόπο που λειτούργησε εδώ ο Καλλικράτης, διατηρεί ζωντανή την συζήτηση. Εάν τώρα και εσπευσμένα γινόταν η διαίρεση, οι συνέπειες θα ήταν οδυνηρότερες της μέχρι σήμερα εμπειρίας. Οι περισσότεροι εκ των επαϊόντων συμφωνούν ότι ο τρόπος που έγινε η συνένωση των καποδιστριακών σε ένα Δήμο, αποσταθεροποίησε τη διοικητική μηχανή του άλλοτε μητροπολιτικού Δήμου. Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τις συνέπειες στην Αυτοδιοίκηση της πτώχευσης του ελληνικού Δημοσίου, έγινε ισοδύναμη της εγκατάλειψης της κερκυραϊκής υπαίθρου. 3>>

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4826

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 280.000 € ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΕΝΩ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ… ΕΚΚΡΕΜΕΙ!

"ÐñÜóéíç" êáìðÜíéá, äß÷ùò… ðñÜóéíï!
H καμπάνια είναι
έτοιμη να ξεκινήσει
στα έντυπα και τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ
της Περιφέρειας
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η καλή είδηση
προέρχεται από την καμπάνια
της ΠΙΝ για την εξοικείωση
των δημοτών στην Κέρκυρα και
κάθε άλλο νησί του Ιονίου με τη
διαχείριση των πράσινων σημείων. Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχουμε ακόμα το αναγκαίο δίκτυο πράσινων σημείων, προπάντων στην πόλη! Έτσι που η
καμπάνια θα αναφέρεται και θα
ωθεί σε κάτι, που δεν υπάρχει,
τουλάχιστον στην έκταση και
το εύρος που επιβάλλεται από
τα πράγματα. Κι όμως, πρόκειται για πρόγραμμα προβολής υποχρεώσεων και δυνατοτήτων
συνολικού κόστους περίπου 280
χιλ. €, που θα τρέξει σε συνεργασία της αναθέτουσας Αρχής
με τα τοπικά media.
Σελίδα 5 >>

ÅðéóôñÝöåé
ï äçìüóéïò
öùôéóìüò
óôçí ôÜöñï
ôïõ íÝïõ
Öñïõñßïõ! 8>>

Óôï Óêñéðåñü "îå÷íïýí" ôï ðëáóôéêü!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άλλη μια εξαίρετη, "εκπαιδευτική" δράση γύρω απ' το ζήτημα της ανάγκης για ανακύκλωση… "Υπεύθυνοι", τούτη
τη φορά, οι καθηγητές και οι μαθητές του Γυμνασίου με Λ.Τ Σκριπερού, οι οποίοι, συνεχίζοντας τη μεγάλη -και αξιέπαινη- προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο όσον αφορά στη διαχείριση των σχολικών απορριμμάτων, μοίρασαν σε όλους τους μαθητές επαναγεμιζόμενα μπουκάλια νερού. Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή νερού σε μαθητές με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης, έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσει τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά μπουκάλια. 5>>

ÐÝíôå ìáèçôÝò
áðü ôï íçóß óôçí
ÅèíéêÞ ÌáèçìáôéêÞ
ÏëõìðéÜäá 8>>

ÔñéêáëéíÞ óôÞñéîç
Âñáâåýïíôáé ïé
áèëçôÝò ôïõ óôßâïõ êáé Ýîé ðõëþíåò,
áðü ôïí ÓÅÃÁÓ 16>> ãéá Õäñáßïõ!

6>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα