Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Αρ. Φύλλου 5648
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Συνταξιούχοι
από τέσσερις
πόλεις
συναντήθηκαν
στη Δράμα

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε
τουρνουά
φιλανθρωπικού
σελ.: 14
χαρακτήρα

σελ.: 7

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛ. 17

Αμετάπειστος σελ.: 12
ο Μπύρος για την
αποχώρησή του

για την Κοινωφελή
Σ

ε μία περίοδο έντονης υποαπασχόλησης
και υψηλών ποσοστών
ανεργίας τα προγράμματα
Κοινωφελούς
Εργασίας
που πλέον είναι οκτάμηνης
διάρκειας και από τον τρέχοντα μήνα μεγαλύτερων
αποδοχών ανακουφίζουν
προσωρινά μεγάλο αριθμό
ανέργων που λόγω των οικονομικών συνθηκών αδυνατεί να βρει εργασία. Δεν
είναι λίγοι οι άνεργοι και
στην περιοχή της Δράμας
που περιμένουν εναγωνί-

σελ.: 8

Σημαντική βράβευση
για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά για Δραμινό μέλι
σελ.: 15

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

εί τ ε !
εργα λ ει ο θ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Η ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπόνους ποιότητας στις
τιμές βάμβακος επιχειρεί
να θεσπίσει το ΥπΑΑΤ

141.934 ευρώ για τη
συντήρηση του Πρασίνου
θα διαθέσει ο Δ. Δράμας

ως την προκήρυξη αυτών
των προγραμμάτων ακόμη και εάν πρόκειται για

σελ.: 6

Προχωρά στη Δράμα
η διαδικασία
στελέχωσης του ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

πρόσκαιρη απασχόληση με
ημερομηνία λήξης.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ Κ.Υ. ∆ΗΛΩΝΕΙ ΣΤΑ “Χ”
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ 149 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24

σελ.: 3

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]