Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 110
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 515
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡ
Email:[email protected]
Site: www.echoflorina.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα tns Φλώρ'vas
Το υπερ
γρα ημα.
της εβδομάδας
Μήλον της Έριδος
του Αντιπεριφερειαρχη οι κεντροαριστεροί
ψηφοφοροι
σελ.3
ας και να το δει κανείς, n nep folos nou διανύουμε θεωρεΕται
κείμενο δΙΕκδίκησης αποτελεί ο κεντροαριστερός ψηφοφόρος.
αυτόν ΕΡίζουν σημερα οηάντες. Πα να κατανοήσει όμως κανείς τον
λόγο nou Ylvetoi auto npéna να είναι σε θέση να ορίσει τι είναι κεντροτον
ΥΠουρνο
Παιοειας
αριστερ μ.npop poc Act wunMEp με με οσεδιδαλα κεντροκαι ορισμούς και ος ηούμε χοντρικά και με ασφάλεια, ότι κντροαριστερός Ψηφοφόρος είναι ο ψηφοφόρος ο οποίος, από το 1981 και
μετά, φηφιξε σταθερά το ΠΑΣΟΚ. Και όταν λέω σταθερά. Εννοώ σε
όλες τις εκδοχές και με όλες τις nyeoes του. Από αυτήν την κατηΥ0pla
θα εξ0pé°ουμε όλους εκεινους Που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ nep0στοσιακά.
τους nepuptpoμενους, αυτούς δηλαδή nou Krvouvto1 κατά ηώς γέρνει
n n0ατική πλάστιγγα, μια δεξιά, μια αριστερά και μια κέντρο. Μιλάμε,
λουόν, για τη σταθερό ουογική βάση, η οποίο έδωσε, για τελευΗ Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής
ενός επιπλέον Τμήματος στη Σχολή
Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Διαμαρτυρία Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
nana ede 2009,tivco rudvinn oto noto Kund
shies thbr AK tube éwestou san
Παραμείνε κόμμα ο ΗΝΔ το διε δικλ δις, να τηθεί
nanav5ptou.Εκτοτε όλα άλλαξαν. Οι Ψηφοφόροι αυτοι δικό τηκαν και
μοιράστηκαν to 2012, Το μενολύτερο κομμάτι πηγε τον ΣΥΡΙΖΑ κι
ένα μικρότερο έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Η ολική avutpomn npeE το 2015, Το
σύνολο σχεδόν της Εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ anoppoonenKE
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ 4ΕΊνε κάτι λιγότερο από το 5%. Το
ia mem sAMm son
Προς Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την αποδυνάμωση σε
οχήματα των Αστυνομικών
Το διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μόνο αν καταφέρει να το κρατήσε, μετά από νέες εκλογές, θα έχε. ελΠίδες να
Πηρεσιών της Περιοχής
Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Φλώρινας
va anoonόσε έστω και ένα κομμάτι τους, μπορεί να αγγίξει την
λομεν povaTop AanLand av ev οφέρει
να cnovanaplaCL έστω ένα μικρό ηοσοστό από όσους το εγκατέλειφαν, μη0pe( να το ntp μένουν δυσάρεστες ΕΚΛλήξεις. Το κύριο xapa np τ κό αυτών των ψηφοφόω είναι toamed του
φρον ματα. Ιδιαίτερα tov μεγαλύτερων σε ηλικια nou Υαλουκήθηκαν
έτσι στις δεκαετίες του 70 και του 'B0.Οι αντιδεξιοί αυτοί ψηφοφόροι
δεξιά.δεν ψηφίζουν
ανακοίνωσε ο Στάθης Κωνσταντινίδης
Προταση
Βουλευτη
Κωνσταντινου
Σελτσα
ούτε με opapepl Ο κ. Μητοοτάκης
αυτούς δεν μηορεί να εληζει. Αυτο{ οι ψηφοφόροι το ΠΒον ότερο
tivo. να ξ avanavc στην κάληη του ΣΥΡΙΖΑ, Y' αυτό ο κ. Τσίηρος φροντίζει να τσιγκλάει διαρκώς τα αντιδεξιά αντανακλαστικά τους. Οι
άλλο, Που δεν επηρεάζονται κοθοριστικό από τέτοια συνδΡομα, eonτην ενίσχυση των ορεινών περιοχών
1 η Δι η μερίδα
Γ ε ρ ο ν τ ο κ ρ α τ i a Mauvvaenuo uvotaaupttfpua, οικονομικό014 κο νωνικά.
Ας ηούμε, θα συγκρίνουν τις δύο περιόδους (2010-2014 των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κοι 2015-2019 του ΣΥΡΙΖΑ) και, κυρίως, θα
ιξολογίσουν τι τους ηεριμένει αν γίνει το ένα και υ av γίνει το
άλλο. Αν n.χ. νιώθουν ότι ο κ. Τουρος τους«ono τέλειωσε,όως λέει
ούοουμη n οντιηολίτευση, τότε η ΝΔ του κ. Μπτσοτάκη θα Πυάσει την
αυτοδυναμία και μαξί με το ΚΙΝΑΛ της κυρίας Γεννηματά-το onolo όλο
και κάτι θα ατσιμηήσει»-Ba κοΒορίσουν νετα τις n°λιτικές εξελίξεις
για ολόκληρη triv trpattia. Avtreetu, αν ισχύει ότι η οικονομική
και κοινωνικηηολιτική της κυβέρνησης Tampa oxi μόνο δεν
«an°τέλειωσε», αλλά Προστάτεψε καλύτερο τα θύματα των Mvnστην Τοπική
Τοπικής Ιστορίας
σελ.Β
ροσοπηγής
αυτοάταμα του nr σε
οκο ορίσουν
ισχύει όλη οικονομική
θέσεις
Μακεδονίας για τις τρέχουσες εξελίξεις
ΕΣΔΕΠ
Πανεπιστημίου
Δυτικής
σελ.4
μνων, δηλαδή τους anopo ς,τους Ε
και τους μικροΣτην Εθνική
Ελλάδος
Παλιογιάννης
και Μούλελης
μεσαίους, nou φοβούντοί ότι μηορεί να έχουν την τύχη των
Πρώτων, nou an°τελούν την εκλογική Πλαοψηφία, τότε η κάληη
μηορεί νΕΚΡύβι εκπλήξεις. Εν τέλει, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτκης ξίρουν θέλουν και τιη!διώκουν. Εχουν ξεκάθαρο στόχο σε
σχέση με τους κεντροαριστερούς Ψηφοφόρους, οι onolot θα κρίνουν
τα ηάντα στις Προσεχείς εκλογές. Αυτό ηουηελογοδρομεί chvo
κόμμα nou μεΥάλωσε και Kuplapxn0ε με tn Ψήφο ουτων των ψηφοpopuow. YnapxEi μια γιαπωνέξικη Παρομία που λέει: «Αυτός Που κυvmYan δύ λαγούς, οφ νει τον έναν και χάνει τον άλλον», καί η
σταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σήμερα, Πάνω κάτα, κάτι τέτοιο θυμίζ
σελ 14: