Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
νεαρών είΕ
r.mude oonouas,
Τετάρτη 13 Φε8povapiou 2019
της εβδομάδας
Έρωτας
νια τον
μοντελισμό
μένη η έκθεση
Η ατόφια
Τζουμερκώυκη
ναρΕει στην
heroupYa του
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνυής
au . τη λαλιά Που αχολόγησε
στα Τζυμέρκα και στα Ροδο
arom eupora nouva o pour |
Εντάσσεται στο νέο κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
| 138 θέσεις
E στο Δήμο Αρταίων
KOtolav
της ηρέος μου,
μα-nou "cotu και άθελα. κάνο.
ΠΟυντιάοος και δον έχο doce.
χνω με τη σκούηα από το
ndtu μαήγενικά από το 65a.
Όλες ο θέσεις και ο
Μοχρ να ο on osui uo o no o ucam ocupoa με uno naoo
δη πολύ καλά ηως c χε δυο η
των atr σεων
ξε για να ay noondoopx».
Xpes Top
ομιλ α Νότη
Μαριά στην Άρτα
"Τριπλό σοκ" για ΣΥΡΙΖΑ Προβλέπει ο
ευρωβουλευτής της ΝΔ. Γιώργος Κύρτσος
Ανονει ο δρόμος για
αναστήλωση γέφυρας
Το ΕΜΠ "υιοθέτησε. τα
Γιατί ξεσηκώθηκαν ο
Noop ζουμε τα
κεντρικά Τζουμέρκα
αγρότες της Άρτας "
μνημεία της Άρτας eta, 14
TITy 2018
Μαρκός και η Πολιτική Ομόδα ECA
ΤΟ Ραντεβού δίνεται στο ξενοδοΔευτέρα 18 Φφρουαρίου από
630 το andytupa tax; 9:30 το
Αρόδυ.ornv onoi θα adeta
Γιωργος Κύρτσος (δεξια) και
Πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΝΔ Αρτος.
Δημήτρης Σκανδάλης cul. 10
Εκδήλωση Σάββατο με
ITARDATE | |
Άδικη ήττα για τον Καρασκάκη
Νεκτάριος
zn. Γιαννάκος
HAE Kapo1οκάκης
ΠΟλεψε στον αυνα με
KATEPINA EMENOY
Νευρολάγος
N°ΙΣ, αλλά ηττήθηκε με
1-0. Το τελκο σκορ διο.
μορφώθημε μετά από
αυστηρή unO0bn
rwan σε βαρος της
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
Odée rog en
un: 26810 76570, 6974431295Tplywvo
university Hospital
της Κουένου
Κυροή νέος δύσκολος
εκτός 6δρος αγίος με
τον Πλαταηα Χανίων
ΚΟΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ