Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στιςσελίδες 12 & 13
Σε ένα τριήμερο διέπραξαν
Υποψήφια με τον Π. Τατούλη
η συμβολαιογράφος
Π. Κοκκονού-Χριστοφοράκου» σελ 8
Το "Ethnofest" ταξιδεύει
|4κλοΠές σε Σηάρτη
στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
| Σπάρτης > σελ.10
και Ριβιώτισσυ» σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμmn 14 Φεβρουαρίου 2019]Έτος 23. | Αριθμός 5586 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 081 250 [email protected]« www.lakonikos.gr
Ο αντιδήμαρχος Β. Σκρουμπέλος μιλά στον «Λακωνικό Τύπο»
Υπόψη ΑραχωβίτηΠαπανάτσιου
Η Αρχαία ΣΠάρτη αναβιώνει
στο Πάρκο «Σπαρτάπολις»
των λακωνικών
επιχειρήσεων
Συνάντηση με τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Σταύρο ΑραχωΒίτη και την υφυπουργό ΟικοΠαπανάτσιου, είχαν την Τρίτη
(12/2) στο ΥΠουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέλη του διοικητικού
συμΒουλίου του Επιμελητη.
ρίου Λακωνίας και εκπρόσωnot
επιχειρήσεων της Λακωνίας.
ρικού ενδιαφέροντος της Λακωνίας, ενώ οι εκπρόσωποι
των συνεταιρισμών Παραγωγής εσπεριδοειδών, έθεσαν
και το θέμα των Πρ
ζημιών από τις θεομηνίες και
Στη συνάντηση συμμετείχαν
θα δημιουργηθεί στον Καραβά και στοχεύει στην Προσελκυση έως 1 εκατ. επισκεπτών
ρόεδρος του Ε
Η αναπαράσταση της ζωής
στην Αρχαία Σπάρτη και η Προσέλκυση εκατοντάδων χλιάδων
επισκεπτών είναι ο στόχος του
ιστορικού θεματικού Πάρκου
«Er ap τά ολις ενός εγχειρ
ματος Που στοχεύει στη μετα
Βολή του «χάρτη» της πόλης.
και φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο
Δήμος Ση ρτης. Η ηρομελέτη
του «ΣπαρτάΠΟλις», nou napa.
δόθηκε στον ΔΣηάρτης ηριν
από τις εορτές των Χριστουγέν.
νων. Παρουσιάσθηκε από τον
εισηγητή του θέματος στιδή.
μαρχο Σπάρτης κ. Βασίλη
Σκρουέλ κατά τη συνε
δρίαση του Δημοτικού Συμ ου
λίου ΣΠάρτης, τη Δευτέρα 11
Φεβρουαρίου.
σουν ένα ολιγόλεπτο Βίντεο, μια
τρισδιάστατη απευκόνιση. Που
ουμπυκνων ετα κυριότερα στοιχεία του έργου. Παράλληλα, ο
εισηγητής κ. Βασίλης Σκρουμnao na ουσίασε τη μακέτα με
τις Προτεινόμενες κτιριακές και
λοιπές εγκαταστάσεις (ναοί,
αγορά θέατρα, μνημεία] και
ενημέρωσε το σώμα ότι έχει
συσταθεί ειδική επιτροπή από
τον Δήμο Σπάρτης, n onoia θα
προχωρήσει στις anapamEC
ενέργειες. Προκειμένου να8pEθούν οι εν δυνάμει επενδυτές.
Enncov ur ογράμμισε ότι το
έργο μπορεί να Προσελκύει
ακόμα και 1.000.000 επισκέπτες
ανά έτος και είναι οικονομικά
Βιώσιμο, μεικανοηοιητική andδοση κεφαλαίων
Παναρίτης, ο a. αντιπρόεδρος
ο Πρόεδρος του ε αγωγικού τμήμα
τος του επιμελητηρίου κ.
Πέτρος Μηλέτο και εξ γι
κές επιχειρήσεις μέλη του
κ. Ηλίας Αθανασιάδη,
| επιμελητηρίου.
Η συνάντηση δρομολογήθηκε από τον υπουργό κ.
Αραχωβίτη και τον Πρόεδρο
του επιμελητηρίου κ. Πανορίτη, ως συνέχεια της ημερί.
δας Που πραγματοποήθηκε
στο Επιμελητήριο Λακωνίας
στις 30/11/2018 και των συσκέψεων των εξαγωγέων του
νομού στις 17 & 19/12/2018
και 14/1/2019. Τα ουμπερά
Επίσης είναι γνωστό ότι μετά | σματα των συναντήσεων
από την αντίδραση κατοίκων αυτών επιδόθηκαν στους
στον Δρύαλο, η εταιρεία χρησι- unoupY0ός Αραχωβίτη και
μοηοιεί πλέον την οδική Πρό- Παπανάτοιου με τη μορφή
Οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθή,
«ΠΕΡΙ ΠΟΛΟ» απέναντι
στα αιολικά στη Μάνη
Εντείνονται οι αντιδράσεις για την εγκατάστα
Σε Πλήρη εξέλιξη Βρίσκονται ο
ση των Πρωτον ανεμογεννητριών
στο πλαίσιο του αιολικού nap
κου nou πρόκειται να κατα
σκευαστεί στο όρος Σαγγιάς του
Δήμου Αν. Μάνης.
σβαση στην ηροσηλιακή Μάνη.
από την πλευρ του Κότρωνα.
υπομνήματος.
Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Ομιλο Μάνης[ΠΕΡΙΠΟΛΟ) «οι ηληροφορίες
λένε ότι (τη Δευτέρα 11/2), η
Πρόκειται για την περίφημη
"αντιΠυρική οδό" που κατασκεύασε ο Δήμος Αν. Μάνης | Η Τραγωδία
στον ΠύρριΧΟ Πριν μερικά χρόνια και είχε προκαλέσει τότε τις Ι των κοινών
αντιδράσεις μας»
στον ΠύρριχΔήμον μερικό χρο
της Αναστασίας
Κανελλοπούλου
θηκε" στα Βουνά της Μάνης.
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα