Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βραβεύει, υποψηφιότητα
Πεμπτη 14
Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6283
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
αντούρνος: Ο «πλ ρολογικός
ΕΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
οικονομία της χώρας
τρεις και κάτι μήνες πριν ano tg
ευρυεκλογ0g η επικείμενη εκλογική
Συνέδριο ενότητας
και όχι συγκρούσεων
Αυτό δεν ισχ υ για τους ενδ1peρόμενους και atYoupoug noun prους ευρωβουλευτ, αν και τα κορματα δεν εχουν ανακο νώσει ακόμα
τους εν ενεργεια ευρωβουλευτες
npinv εκδότης Γιώργος Κορτσος
των ευρωεκλογών για την Hnepo
επισκεπτόμενος mv περιοχη μας για
ΣΕΛ. 5
Ρεκόρ συμμετοχών
nv Κυριακ n, 17 geBoou plou 2019
Ba npoy atonondel. στα πλαισια
των εκδηλώσεων ε0ptaapoo Ya
ο 22ος Μιανος Δρομος, με συνδιοργανωτές την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ καιτα ABintK Zupattla
ΔΩΔΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», «A.O- ZTAPTAK0Σ
ΙΟΑΝΝΊΝΩΝ», «20λλογος Δρομέων
ΣΕΛ 10
κινημα
αλλαγή
κινημα
Ta φχαία θάτρα υποδέχονται
Η «Πολιτιστικη Δίδρομη στα
Apxala eatpa tg Hrepou». to
Προγραμμα nou evopxnotpuenKE
με πρωτοβουλια
Ηπειρου σε συνεργασια με το
Υουργεο Πολιτισμο) και το Συ.paτεο «ΔΙΑΖΩΜΑ, ειναι etoipo va
υποδεχτει τους Πρώτους της
pubpoOg εντατικής Προετοιμασιας Βρισκεται το τελευταο δ στημα to KNna Αλλαγής καώς anavteg εργάζονται
nupetu δως για εκλογές τον Maio, evo παράλληλα δουλεοουν για tnv επτυχια του εκτακτου Dovedplou nou ex npo
EEA. 3
Knpux8ειγιαος 30-31 Maprsou.
της Περιφέρεις
ΑΠΟΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
mN12ΕΚ. ΕΥΡΩ
Epya οδοποιίας σε όλο
το Δήμο Ιωαννίων
Ενα ακομα εργο για tnv avaBa8μιση
ΣΕΑ. 4
ΥΠερπληδώρα
υπουηφίων
npoeBn ο Δημαρχος luav tvuv.
Gupdg Mntyxag, με τον ανάδοχο
ο Μπέγιας, στο δρόμο nou neonataΠρόκειται για το εργο pe
«Κατασκευη epyuw un°δομης σε
περιοχες των επεκ
vivow (2016-2017)-BPame συνο
λικοο npoln°λογισμού 1000.000
υουρηλλδ i pa vuotanqui adanu.pitol
του Δεν ESnytal αλλιώς auth n
Βλεπουμε να αναρώνται καημερινα
ayamuevo του facebook. 2
Ενστάσεις για τη χάραξη
του «Ποσειδώνα» στο ZnYopl ma
τασεον Δ.Ε. Ιωαν(1