Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27232
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Tı
εςωοικαστικος
μηχανισμος εσωσε
και α συνεχισει
για τους κηηρικους
επιχειρησεις
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός Quhu
ις από πτώχευση και θα σώσε
και χιλιάδες άλλες που ακολουθούν για
ρώνεται αυτουσ
υμφωνία
ΠΕ-ΜΠΕ ο ειδικός γραμματέας διαχείρι
τελικά θα διαμορφωθεί
μετά την ολοκλήρωση του
διαλόγου και τα υπόλοι
ικό μηχ
Δεν τα ρισκουν
στην ευρωζωνη VIa
της Ελλάδο
και την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Α
τείας . Εκκλησίας
τής διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνοου της Εκκλησίας της Ελλάδος μ
εδιο αυτό αναιρο
ξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας
νται οριστικα ολες οι ανησυχίες που
°υπολογισμους
χαν εκφραστεί, είτε λόγω ελλιπού
μέρωσης είτε λόγω παρανόηση
Ειδικά, ως προς τη μισθοδοσία του κλή
ρου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση
σκευμάτων πραγματοποιηθηκε στο πλαι
h0s: Η U40 Ποιηση του
νωση απο τον που"υπουργ
ΠροΥραμματισμου
χατά!τιση συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας
Αλέξη Τσίπρα, και τον αρχιεπίσκοπο !
ρώνυμο του σχεδίου Συμφωνίας Πολιτε
σχέδιο καταγράφονται οι σημαντιχοί λομασιας συμφωνια θα ειναι αμοιβαια εποπροβλέπεται κοπιώδης
Εκκλησι
σιωδώς, καθώς
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο υLO
πουργός Κώστας Γαβρόγλου, ο γενικός
γραμματέας της κυβέρνησης, ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου και ο γενικός
γραμματέας Θρησκευμάτων. Στην επιτροκληρικών για το
πρωτη φορα κατοχυρωνο
γραμματισμού του προϋπολογισμού έλει
ναν, αλλά οι αποκλίσεις πα!αμένουν με
χει η χύδωση διμερούς συμφως και για τα δύο μέρη, καθώς και γι
ς ΔΙΣ δόθηκε
Βουξέλλες, γράφει η γαλλική Les Echos
γQαμματισμού προβλέπεται κοπιώδης»
χωρίς διαφοροποιή
Γερμανία: Ναι σε όλα για τον Nord Stream-2
ι χωρές της ΕΕ στο Lvupova 10 της
Ευρωπαϊκής Ενωσης πέτυχαν ένα συμβι
βασμό που αφορά στις αλλαγές της ενσικό αέριο, η
ουανία θ
σκευή του αγωγού Nord Stream-2
διαπραγματεύσεις, την οποία θα πρέπει να ζητήσει
όχι σε διάστημα μεγα
την έναρξή τους
Ωστόσο, η εση μερίδα Kommersant εκτιμά ότι
κόμη χαι ανοι τροπολογίες εγκριθούν με την υπάρχουσα μορφή, τα προβλήματα δεν θα εκλείψουν. Αν
ια για την εναρςη των οιαπραγι
υQωπαϊκής οδηγίας για το φυ
αΥοαια μειωση
εντομων
απαραιτητα να τα
οικοσυστηματα
Nord Stream
τασκευασθεί-γράφει η εφη
φημερίδα, θεωρήσουν ότι οι ίδιες «δεν μπορούν ν
β α ουν την λειτουργια της εσωτερικής αγοράς φυ
τασκευη του αγωγου Nord Stream-2 της
Gazprom. Σύμφωνα με στοιχεία της ε
θα μπορεί να αποκλεισθεί από το Τριτο ενεργειακό
που αφορά την απλού στει
4 ημερίδας
προμηθειών»
Οι τρο
θηχαν μ
που συμφωνη
ια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τέτοιου είδου
Ερευνα σοκ: Στο 93% τ
ο των σεζουαηικα
η εντόμων, που
ματεύσεις για την εφαρμογή της οδηγίας
κακοποιημενων Παιοιων ο οραστης
ηταν Υνωστος του υματος
μειώνονται Qαγδαία σε ολόκλη )
σμο, συμφωνα με μια ε!ευνα που προ
μεταθέσει χρονι
ευση του αγωγού φυσικού αερίου
τον κο
ά την ε%μετάλλ
βέβαιο ότι «σε κάθε περίπτωση η οδηγία θα μελετη
θεί περαιτέ
Ενωσης και το Ευρωχο νοβούλιο δεν αποκλείει το
ενδεχόμενο, η τελιχή της ε
ια τον χινουνο μιας «καταστρο
υνολικά 229 παιδιά, ηλικίας από 3 μηνών έως και 17 ετών (μέσος όρος ηλικίας
φικης κατ αQQευσης» των φυσιχων οικο
11,25 έτη), που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στην δεκαετία 2005-2015, εντοπί
στηκαν απο καταγγελιες πο
πλαίσιο έ!ευνας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Σχεδόν τα μισά θύματα
49,8%) ηταν ηλικίας 13-18 ετων ενω το 36,3% ηταν ηλικίας 6 ως 12 ετων και το 13,9%
παιδιά προσχολικής ηλικίας (5 ετών ή και μιχοτεQq)
ναν στη Θεσσαλονίκη και τους όμορους Νομούς, στο
«Το συμπέρασμα είναι σαφές: εκτό
αλλάξουμε(Olua μας, τα
προτού προβεί σε ανακοινώσεις το Σ μβούλιο της
ΕΕ είχε δηλώσει πρώτη ότι οι διαφωνίες με το Πα.
ρία οι οποίες αφορούν το σχέδιο της οδηγίας έχουν
χολουθήσουν τον δρόμο της εξαφανισης σε
ραστεί. Με βάση δε την δήλωση της ότι το Β
ο προσέγγισε είτε αναπτύσσοντας
o δεν θα βασισθεί μόνο στο ρωσικό φισικό αέ
ριο αλλά είναι έτοιμο να αγοράσει και υγροποιημέχοντας το. Καταγγέλλουσες στο 59% των περιπτώσεων ήταν η μητέρα, η
μακτικ
ογισμού, ΕΝΑ
μπορεί να συμπεράνει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα