Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυ όλαος Kap θάνος 1951-1974 180
rigo-Ε δότροα Σταυρίδου LZruan
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡ ΟΥ 2019
11ίοδος Β'(1974)*
Ap96aau 6880-11.812 0,50€
| Συνέντευξη | ΑΕντυπωσιακή
ΑναρτήθηΚΕ επίσημα στη ΔΙΑΥΤΕΙΑ Χθες!!
Το ψήφισμα του
Δήμου Δράμας κατά
της Συμφωνίας
τον Πρεσπών
!! απονομή βραβείων και | Του Προέδρου
εμφάνιση του
ALERT. Δράμας
συνέλευση του ΣΕ. Μ.Μ.Θ.
στον «Π.Τ.»
Αμεσα παιδίατρος στο κένΤρο
Υγείας κ. Νευροκοπίου με απόφαση |
του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ.
Στο Εργατικό Κέντρο Δραμας
Πλήθος κόσμου στην ενημερωτική
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
ραμα για Τον κλάδο των συνταξιούχων
σοβαρό ζήτημα και χρόνο
σίες της και στο NeupoKon
uK. Ni
Mura γί
Συζητήθηκαν συντάξεις, περικοπές, συντάξεις χηρείας και κινητοποιήσεις
aματημένα
ραμένει η απόκτηση μόνιμου παιδ4
τρου στο Κέντρο ΥΥΕίας της περοκής.
ΣετηλεφωΜΜήσυκανουατης ερημορίδας μας χθες με τον Δοκητή της 4 ς
mao ομκής neppepeoc Μακεδονίας
Οόκης, κ. ΕυστράτοΠΑω nom, μας
ώστε να τογιωρερυν οι κάτοκο. Σε ότι
αφορά στα επείγοντα περιστατικά, ο κ.
Πομμαρίτης aépepe ότι μπορούν να τα
a τιμετωπίζουν οι ΥΕΜκοί ατρα και αν
υτΟχει αναγκη για κάτι παραπάνω θα
τα παραπεμπουν στο Γενικό Νοσοκοτης Σου,άνος θεοδωρίδου
τήματα που αφορουν στον
πρωί στην αθουσα του Εργατιού Κέντρου Δραμας
Oeyn, evi) Παράλληλα συμετείχαν και τα σωματεία
δράσευν τουςγια το 2018,αλλά καιτον
προγραματισμό το επερχόμενυνδρ dσεων για το 2019.
Δηδεν μας τα χόριο κα ένας Αουλέψαμεδεκαετίες, κουραστήκαμε και
φτιάξαμε αυτή την Πατρίδα, αντα,οδοEnnéov, οκ.Α ανοσ άδης Α σενα
ένα κόμη ημοτικό μα Που αφορά
σης αντάξεις)ηρείας,σημαώνοντας
τικά του ζητήματος και θα οιδου από
φαση για την μετακίνηση ης
ποιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου και για το Κέντρο Υγείας κ.
Στο ίδιο τημα με σχετικό ρΕορτάζ
ebeavapepeenepnμΕρίδα μας στο
φλλο στις29-12-2018, άτου καιπάλ.ef
χαμε erllu ήσει μετον κ. Πιμμαρση
«EXC pootoa0ει να μετακνήσω
την παιδίατρο οπότο Κέντρο Υγείαςτης
Δραρς, αλλά επειδή η γιατρός έρχετα
από την Καβάλα χωρίς δκό της μεταφοροώμέσω, δυσκολείει αυτό στην μετακίνηση. Αμεσα 4ως θα βαλω εντολή
για την μετακνηση της παιδιάτρου από
το Κέντρο Υγείας Παρανε σίου και για
για μόνιμο παιδίατρο στο Κάτω NapOκάυ είχε επαναπρο pugei,αλλά δεν
υτήρξε κανένα ενδιαφέρον.
«Είναι ένα δύσκολο μέρος το κάτω
Neupotm na να στείλουμε μόνιμα
γιατρό στο Neupoom δεν έχουμε. Δεν
υτάρχα και άλλη διαδοασία να πάρουμε, εκτός από την προκήρυξη της
τηΟΚαμε και ήρθε η rep0δος όπουκάτω
από ορισμένες οάηες το φάτος bove
Σε δηλώσας του στην εφημερΒα μας.
ο πρόεδρος των Συνταξιούχον ΚΑ Ν.
Δράμας, κ. Μιχάλης Αθανααάδης ανοέρθη ε στα σοβαρά ζητματα που anoσχολούν τον κλάδο των συνταξιού υν
σημαώνοντας ότι τα κυριότερα είνα
repKoné. Τον αντα ευν και των86ρων, η κατάργηση του ΕΚΑΣ ο τομέας
μεταξί άλλον όττ-Είνα ένα έγκλημα
Πουπ στεύω ότι δεν θα τολμούσε να το
κάνα KqAQ υβέρνηση σε καμιά
Δεν μπορεί να apedya-o epoto evos
στα 50 55 του χρόνια και να μένα η γυναϊατο now με οικογεναοές Unope
ώσεος και Παιδιά και να πανα ένα
ΠΒ μα της τάξης τυν 180ευρώ μ τα
55της και μετά νατης πουν mare και
τις nepronéc.
Ο κ. Πομμαρίτης, avépepe την παραπάνω απόφασή του ως εση λύση για
την θέση ποδάτρου στο Κέντρο Υγείας
τικό που είνου με σύιβαση ορισμένου
χρόνου. Δενέρχο του με μό ιμη προκήριΕη, πόσο μάλλον με το emKoupeo
Ουως Πέρασε αυτή η nea0δος έτα
μας λέα τουλάχιστον η κυβέρ ηση και
θα rpena τώρα να ορφτεί να ano ώσει
αυτά nu έχουν περ τεί Αυτός ΕΝαο
αγώνας μας, ο onci ς θα ΕΝα οκληρός
της υγείας, και
συντάξας
pcior,
Ta rpo Αήματα των συνταξιούχον
όπως επισημα α οκ Α ανααάδης είνα
Το 2018πραγματοοήσαμ repo00τερες από 160KM Ton neo φέτος θα
ες τον τρόηογιαναήσεις τα Παιδιά
σου, νατα μεγαλύ σας ήα μακαινατα
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ώσΤουνα πείσουμε Τηνηβέρνηση να
μας πει ότι δικαιωνόμαστε και να π&
ταμε αλύτερα εγκλήματα noub εικάνει
ατή η κυβέρνηση
δώσουντοναγύνατους για ηνβελτίωση
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.E
χουμετο δίκαιο με το μέρος
μας και θα ναληφθεί
πολιτική απόφαση ώστε να
αποδοθούν αυτά που &
Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 4728
κακοφ
τεως συνταξιού11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν ( ..
8:30-13:30&17:30 -20:3
Ειδικό$ Ορθοδοντικόs
Πτολεμαίων 10,
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ: 2521 0 22423, Fac 252 10 2241 3
e: [email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα