Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
«Ο χρόνος
δεν γυρίζει πίσω» από το
20 Δημοτικό Σχολείο Σκάλας > σελ.15
γράφει ο ΑΒ νόσος Στρί ος > ES 3,
στην καθαριότητα σε αστυνομικό
τμήματα της Λακωνίας > σελ. 8
στις σελίδες 12613
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 13 ΦεΒρουαρίου 2019 |Έτος 23° | Apu8pός 5585 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax. 2731081 250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
«Εκλεισε» για
Οι συνέπειες και για την Πελοπόννησο σε έρευνα του οργανισμού
Πέμπτη το ραντεβού
«Καμπανάκι» WWF
για τους υδρογονάνθρακες
Αραχωβίτη
με τους αγρότες
Αύριο Πέμπτη 14/2 και ώρα
6:30 μμ. στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα γίνει τελικά η
Σταύρου Αραχωβίτη, με τους
κής Επιτροπής των Μπλόκων
Στη συνάντηση. Πέρα από τον
κ. Αραχωβίτη, θα συμμετάσχουν η υφυΠουργός ΟικονοΚατερίνα
Παπανάτσιου, ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης
μικών
Τάσος ΠετρόΠουλος και
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σωκράτης Φάμελλος, σε μια
κίνηση του ΥΠουργείου nou
φαίνεται ότι ικανοποίησε την
ηλευρά των αγροτών, καθώς
αρχικά κρατούσαν στάση αναμονής. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συμΒολικοί
σημείων, όπου έχουν στήσει
μπλόκα [από τις 28 Ιανουαρίου), οι διαμαρτυρόμενοι
αγρότες και κτηνοτρόφοι της
χωρας.
Μετά την Παραπάνω εξέλιξη
ο κ. Αραχωβίτης δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση καλωσοΤουρισμός, αλιεία και τοπικές κοινωνίες, οι μεγάλοι χαμένοι
Ένα σοΒορό ηεριστατικό neτ ελαικης ρυπανσης θα επέ
φερε ολέθριες επιπτώσεις για
δεκαετίες στην τουριστι Βιο
μηχανία [ζημία ύψους 5 δισ. wWF Ελλάς.
ευρώ και την αλιευτική δρα
στηριότητα του ο ου, της Δυτι
κής Ελλάδας και της Κρήτης
κοστίζοντας στην εθνική οικονομία έας και 7.74 δισ. ευρώ με λαίου», μέσω της on0ίας na- θα έχουν στο σύνολο της ελλη- 1 μπλόκων να ηροσέλΒουν στον
ονομαστικους όρους 15,3 δισ ρου ια οντα και αναλυονται για νικήςκοιν ας Η μελέτη συν διάλογο. Πως έχουμε εποευρώ σε ηαρούσα αξία), σύμ- πρώτη φορ ολοκληρωμένα τάχθηκε για λογαριασμό της νειλημμένα τονίσει ο διάλογος
φωνα με τη νέα μελέτη του στο χεία Υρωα ότις ε ορυ εις οργάνωσης ar ό την συμ ου είναι ο μόνος δρόμος αντιμευδρογονανθράκων [πετρελαίου λευτική εταιρία eftec, μία από Ι τώπισης των ηροΒλημάτων
TowWF Ελλάςέωσε σ ηδη και οικουσείου nou σχε τις κορυφαιες συμβουλευτικές nou υφιστατι η Πρωτογενής
μοσιότητα τη νέα οικονομοτε διάζονται vanpa μοτοnin ούν εταιρειες σε θέματα οικονομι napayoyn διαχρονιά Ηδη
χνική μελέτη με τίτλο Το στην Ελλάδα καθώς και ηληρο καν του ηεριβάλλοντος στ ν έχει γίνει μεγάλη Προσπάθεια
πραγματικό κόστος του πετρεφορίες για τις επιπτώσεις που
Αγγλία. συνέχεια σελ.9
από Πλευράς κυβέρνησης
ηροκειμένου να επιλυθούν
χρονίζοντα ηροΒλήματα των
αγροτών, ενώ άλλα έχουν
δρομολογηθεί και γίνονται
Από ΚΥ Αρεόπολης και Ιδρυμα «Νιάρχος»
Προληπτική «αγκαλιά»
για την υγεία στη Μάνη
αντιμετωπιστούν στο Πλαίσιο
των δυνατοτήτων τους και των
Εχοντας ηάντα ως γνώμονα
mv napoxn unnρεσιών υγείας
Που Βασίζονται στην Προλη.
πτική Ιατρική, το Κέντρο Υγείας
Αρεόηολης ur°δέχθηκε τις κι.
νητές ιστρικές μονάδες από την
Τετάρτη 6 έως και την Παρα963 άνθρωποι εξετάστηκαν δωρεάν από τις κινητές ιατρικές μονάδες
σκευή8/2, στο Πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιοτρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με φορέα υλοnoinons την «Αναγέννηση &
Πρόοδος
Ευελπιστούμε και Βασιζόμαστε στην διαρκή και αναστή
συνεργασία του αγροτικού κόσμου και τον οργανωσεων
του, προκειμένου από κοινού
να δώσουμε την ώθηση στην
ηρωτογενή ηαραγωγή. Ο διάλογος Πρέπει να γίνεται χωρίς
αηοκλεισμούς και να είναι συΥγείας.
Πρόκειται για an°κλειστική
δωρεά οπότοΙδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, υπό την αγίδα της Α
συνέχεια σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα