Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9668 . ΕΤΟΣ 390 . 0,50 €
[email protected], www.ele.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ο κεντρικός αμυντικός Κάργας το τελευταίο
απόκτημα του Ιανουαρίου
ΠΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Μεταγραφή στις
καθυστερήσεις για ΠΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ THE ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Πολλά τα παρακλάδια στην
υπόθεση των ελληνοΠΟ!ήσεων
Me"malatt" Βλέπει φως η μελέτη
σε Eov για τις περιοχές Δροσιάς-Πεντέλης
Πολλ περισσότερα παρακλάδια από αυτά
που αναδεικνύονται από τα μέχρι στιγμής
στοεία nou δημοσιοποιήθηκαν στην εφημε
ρίδα Documento την Κυριακή, αναφορικά με
τις Παράνομες ελληνοοιήσεκ. Φαίνεται Πως
θα έρθουν στο Προσκήνιο το επόμενο διά.
στημα.
Δήμος Ιωαννπών αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της «Μελέτης Πρ ξης Εφαρ.
μογής της Πολεοδομικής Ενότητας XXIII της Δημοτικής Ενότητας 10.
αννίνων του Δήμου Ιοαννιτών στις περιοχές Δροσιά-Πεντέλη-ΖευΑυτό του το επτρέπει το Πράσινο φωςηου έλαβε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βήμα που είναι καθοριστικό για την Πρόοδο του έργου το
onoio αφορά μια εκκρεμότητα 30 και περισσότερων χρόνων και θα κά.
νει δυνατή την υλοποίηση έργων υποδομής και την Πολεοδομική τα.
ΚΤΟΠΟίηση στις περιοχές αυτές της πόληC Η μελέτη θα χρηματοδοτη.
θεί από ίδιους πόρους του Δήμου
είναι μια σπουδαία μέρα για το Δήμο και ειδικά για τις περιοχές της
Δροσιάς, της Πεντέλης, των ζευγαριών και του ΤσιφλικόΠουλου. Οι
ηεριηέτειες των κατοίκων της περιοχής μετά από 33 Περίπου χρόνια
σιγά. σινά τελειώνουν. Αποτέλεσε κεντρική μας ηολιτική επιλογή η
χρηματοδότηση από ίδιους ρους της μελέτης για μια Περιοχή nou
Στην ε κινηση η αναστηλωση
έχει υπομείνει δεκαετίες ολόκληρες για το αυτονόητο
της rέφυρας Κοράκου
Ως μία ηρόκληση αντιμετωη ζει ο τεχνικός
κόσμος της χώρας την Προοπτική an°κατά
και αναστήλωσης της Γέφυρας Κο.
στα ουστο μος τίλητικής δέσμευσης των
συναρμόδιων υορεία αναστήλωση ατηροέ
Εισαγωγη στην καλλιεργεια
της Primula της Πινδου
ΑΡΘΡΟ
Το δικαίωμα στην Προστασία
του Περιβάλλοντος
υλοΠοίηση μίας Πολιτικής δέσμευσης των
υΠουργείων, η οποία Πρρέ
ουρας Πλάκας.
Του Γιώργου Παπηά
Προέδρου Δ.Ε. TEE. Ηπείρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΈΛΙΣΑΦ
Μία Προτομή
Πολλές ανακοινώσεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
λύσεις για την ανεργία
μεσα ano την
Περιφερειακ°τητα
Κασσάνδρα, σπουδή
μνήμης στη Βία
Μία παράσταση στο Poltheatro από την
Ομάδα θέατρο των ορίων, σε διασκευή και
σκηνοθεσία Βασ(an Γουργούλη.
Τις δυνατότητες θα διερευνήσει
το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
φυτογενετικών πόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα