Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

4oC, 12:00

9oC, 20:00

6oC - Υγρασία 29%-51% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 4-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:36 - Δύση ηλίου: 18:13

€0.80

ÓéìïõëôáíÝ ãéá äõíáôïýò ðáßêôåò

Η περίπτωση των κερκυραϊκών σκουπιδιών μοιάζει με παρτίδα σκάκι
εφόσον η κάθε απόφαση, κίνηση και ενέργεια επηρεάζει και προκαλεί μύριες άλλες. Κι όπως συνηθίζεται να λέγεται, ο σκακιστής κι ο ξιφομάχος οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους περισσότερες της μιας, κινήσεις. Έτσι η δικαστική απόφαση για την αποτροπή εισέτι επιβάρυνσης των κορεσμένων κυττάρων στο Τεμπλόνι σε συνδυασμό με εκείνη του
ΣτΕ για περιορισμένη μεταφορά δεμάτων στην Λευκίμμη, είχε το αναπόδραστο αποτέλεσμα της συσσώρευσης σκουπιδιών στους δρόμους και
τη δημιουργία του αυθαίρετου, 4ου κυττάρου στο Τεμπλόνι! Κι όμως πρόκειται για αποφάσεις που λήφθηκαν με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος. Οι οδυνηρές συνέπειες των αποφάσεων αυτών ως το επιστέγασμα μακρόχρονης, διοικητικής ολιγωρίας, παλινωδιών και αστοχιών, οδηγούν αβίαστα στη μοναδική λύση, μεταφοράς των σκουπιδιών εκτός νησιού, εφόσον αυτό στερείται, και με τη δικαστική βούλα πλέον,
διαθέσιμης εγκατάστασης διαχείρισης σκουπιδιών. 3 >>

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4824

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ

Âãáßíïõí "ñÜìðï" ãéá ôá Airbnb!
Ελεγκτές που θα
προσποιούνται τους…
πελάτες και
προθεσμία έως τις
28/2 για οριστικοποίηση στοιχείων και μισθώσεις του 2018 στο
ηλεκτρονικό μητρώο
της ΑΑΔΕ.
ΑΘΗΝΑ. Σε εκτεταμένους ελέγχους προχωρά η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον εντοπισμό φορολογουμένων που έχουν εισόδημα
από βραχυχρόνιες μισθώσεις
τύπου Airbnb, δίχως, όμως, να
έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθεια εντοπισμού των… επιμάχων, η ΑΑΔΕ
πρόκειται να αξιοποιήσει τις
διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιώντας, παράλληλα, επιτόπιους ελέγχους, με ελεγκτές
που θα προσποιούνται τους…
πελάτες! Σ' όσους ιδιοκτήτες ακινήτων - μισθωτές εντοπισθούν
να μην έχουν εγγραφεί, θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και
5.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετος φόρος εισοδήματος με προσαυξήσεις. Την ώρα που εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάπου
35.000 άτομα, σε ολη τη χώρα,
που δεν έχουν εκπληρώσει την
παραπάνω υποχρέωση.
Σελίδα 4 >>

¢äïîï ôÝëïò óôç óõíÜíôçóç ãéá ôá óêïõðßäéá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Άδοξη εξέλιξη στη χθεσινή, ενημερωτική συνάντηση Δήμου, Περιφέρειας, επικεφαλής παρατάξεων, ανεξάρτητων
συμβούλων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων, για τις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα των σκουπιδιών, κατόπιν πρωτοβουλίας
του Δημάρχου, Κώστα Νικολούζου. Σπίθα στην εξέλιξη, αποτέλεσαν οι διαμαρτυρίες φορέων κι εκπροσώπων, που δεν είχαν
προσκληθεί. Ειδικότερα, στη συνάντηση θέλησαν να συμμετάσχουν και κάτοικοι - εκπρόσωποι των συλλόγων Τεμπλονίου και
Λευκίμμης. Ως μη προσκληθέντες, ο Δήμαρχος ζήτησε την αποχώρησή τους και… εγενήθη εκνευρισμός. Προκαλώντας, πλην άλλων, την αντίδραση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και την αποχώρηση των Θόδωρου Γουλή και Μπάμπη Χαραλάμπους. 5>>

×Üëêéíï" ôï…
êïñöéÜôéêï
êïêôÝéë,
óôçí ÁèÞíá! 9>>

ÓÞìåñá ç åêäßêáóç
ôùí áóöáëéóôéêþí ôùí
êáôïßêùí Ôåìðëïíßïõ

5 >>

Åëðßäåò ãéá áíÜêáìøç
ìå Áíáóôüðïõëï 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα