Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μπλενυένη όσο ποτέ η υπόθεση
, παραμονή για τον ΠΑΣ
Τετάρτη 13
φβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6282
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ INI IIEI II
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 26510 37880 I e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
ΣΤΟΔΗΜΟΖΙΤΣΑΣ
ErrlOeon Boúza
AAMATA
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ Σ ΕΔΙΟΥ ΔΙοΣΙΑΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ, ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Επιτέλους τέλος
En18εση στην «Αυτοδιοικητική
στους rap&κο και Ματσαγκα eSanoλοει με ανακονωση του ο enneqaσεις ηεριοδεις τους και συναντήσεις
με τους κατοικους των Tonneuv Kavottuw. σε και Δημοτικη Ενότητα
του Δημου Ζ τοας. συνιστουν an δεΠολιτών, για tg επικείμενες εκλογές.
napóv...
Κόησας
Ano μια τετράδα unapnglouv 8a exel
Δήμαρχο nou 8a 8 οικησει την ακριΔημο, για τα επόμενα τέσσερα χρόΗεκόνα αυτη & διαφέρει και Πολύ
οι συνδυασμοι nou κατέβηκαν ηταν
μόνο κατά ένας Περισσότεροι. ΣΕ.4
nouno
ΣΕΛ. 7
ήταν όλα εKef
Η Emtponn Λ τουργιας του Νέου
ANTIIAPAGEEHIIA MIA
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΒΜΕΤΑΕΥ
μα της Δευτέρας. μια λπη εκδηλωση
για mv Konn mg πρωτοχρονιάτικης
πτος και ano ατην δεν αε ye
Σχόλιο Ya τα ελάσσονα,
σιού για τα μείζονα
Υπογράpmee n Προγραμματική
πληρωμής τα υλικο αό το onolo
Κοράκου
ρου συν Προγραμματικη Τμβαση
Κοράκου στον Ποταμό Αχελώο, του
μόρφωσης του Περ άλλοντος
Μυλωνά αφιλοκερδώς από τον haVIitn καλλιτέχνη. Θόδωρο ΠαΠαΠρόσκληση Ριζόπουλου
σε Ζάψ1-Δημητρίου
onoa ωστόσο δεν φροντισε να κανει
toB1ο για να αοδώσει τιμή στον
Ιδρυτή του Πανεπιτημιου τυν 1uavΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΠΑΣ