Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
11η Διεθνή | Συνεδρίαση
Εκθεση
ZOOTECHNIA Συμβουλίου
Ερανος
αγάπης
Δημοτικού
EAYTH
ΧΡΟΝΙΚΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETOE 160 TIMH 0,50e
ηαροσκευη 8.2.2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
cinennnww 22. rpBTnn. 2462 087772. Fax 2462 087773 email: [email protected]
ΙΣΑ: Ολιγωρία από το υΠουργείο Υγείας
στο θέμα της Υρηης
ta onap°δεκτη onnoia va eupoKice, υνειονομικά τη χώρα μας από τη
των 0ανάτων ano Ypinn στην Eupann. Συγκεχριμένα. ε monuaivei ότι ουστυ
0ώς στην Ελλάδα, το 2016, κατεγράφη0av 197 θάνατοι. Οταν σε άλλες χώρες.
τράντο.-ο αριθμός των θανάτων από tn Ypinn είνο. μενοιος ουνκουκά, με
nou οφείεται αφενός στην αδυναμία των δημοοων δομών UYtiac νο ανα
με on°κορύφωμα την τραγική tin
Khrov σε MEO-και αφετέρου στην εΜειψη nponnminc ενημέρω°ης του
πλη0υσμού, να την ανάγκη avuYpir ικού εμβο ιοομού.. ανοφέρε, σε ανακοίνωση του ο ΙΣΑ.Μάλιστα, όηως λέει έχει καταθέσει οναφορά, Προς τον εοανvenea του Αρείου ΠΟου. να την τραγική καθυστέρη°n. στη στελέχω0n των
Μονάδων Εντατικής eepansioc nou txe10nott λεσμα να χάνοντα orpunnec
PEBENON
Ανον Ορος-8ύρες αύρας λεπτηC Σελίδα 19
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον uno ογιστή σας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταειδεύουν
τον έντυηο n°οτικό ηόγο στο email ανανωστών μος.
ΤΗΛ. 2462029200
Mocnopostpotpo cuyossu ναικολο ias |
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ YNACA. EldH YMEINHEΣού μπουΡα
(Εμπορικό ΕΜμεία)
TK: 51 100 rpeßtvó
Tnn.: 24625 02144
Enciyovta:6944 286795
MONGTIKA YNKA-EPrAMEIA
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
PEDENA
ThA: 24620 28964-24620 23214
Kw: 6977 019452-6932 235231.
Τηλ. 2462080550