Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5709
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
ΔΕΗ: Ομόφωνα άγονος
ο διαγωνισμός
για τους λιγνίτες
Συνεδριάζει η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Μήνυμα ενότητας
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019
αλλά και μνήμης στους αγώνες για την Μακεδονία
Το κόμμα
παρεχει την αμεριστη
στήριξη στον υποψήφιο
Περιφερειάρχη
Δυτικns Μακεδονία
Γιώργο Kaoani5n
ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κοζάνη: Πραγματοποιήθηκε
Ημερίδα για έργα μεταφορών
και περιβάλλοντος,
στη Δυτ. Μακεδονία
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
ολόγος»
To 30 αφιέρωμα
A110 Ψ ΕΙΣ
9-10/2/2019
Σελίδα 24
της Βιβλιοθήκης
στη φιλοσοφία
Η Ελλάδα επιστρέφει
στο μηδέν."
13 Φεβρουαρίου
Με το τρίτο αφιέρωμα στη
Εσχάτως τείνει να αναδυθεί η πεποίθηση τόσο ano μερίδα
ειδικών όσο και της κοινης γνώ,μης ηως η Ελλάδα έχε rtpooci
θήκες. Ουτοστηρικτές της Προύσας κυβέρνησης υποστηρί.
ζουν και nponaYavδίζουνγια rpopaveiς λόγους ενόψει
κλογών Πως τα χειρότερα είναι nou και nus τόσο η οικονομία
ατρο της Κοβενταρείου ΔηΒιβλιοθήκης
Κοζάνης η σειρα εκδηλώ.
Στην κυβέρνηση μάλιστα ΠανηΥυρίζουν το γεγονός Πως η
σεων -Περί οοφίας
η οικονομία Όρουσάξει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη
Τις εκδηλώσεις εημελείται
παρουσιάζει η κ. re.
Το αφήγημα της αντηλίτευσης είναι nus σε λίγους μήνες
nou θα Υίνει κυβέρνηση το κλίμα θα αλλάξει και με μια σειρά
μεταρρυθμίσεων θα αντιστραφεί από αρνητικό σε θετικό. Η
αλήθεια είναι ηοςκαι μόνο η an°μάκρυνση τ
την οικονομία και τους δημοκρατικουχειαστησελίδα