Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Ν
όλας Kpo
άνος 1951-1974
ompu-Edirpu Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒ
ΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Περίοδος Β, (1974)"
AP-φύλλου 6880-11.811 0,50€
Αναφορα |Μπόρος
Η επίσκεψη
του κ. Τσίπρα
στην Τουρκία
Κοπή βασιλόππας ΝΟ.Δ.Ε.
Άμεση προτεραιότητα
της Ν.Δ. η σύνδεση
της Δράμας με
Δ. Κυριαζίδη στη
Βουλή με αφορμή
"Κουράστηκα
και αποχωρώ
την Εγνατία οδό.
| | άρθρο Του «Π.Τ.
31 Μαίου!"
Μετά την υποχώρηση των νερών
Εντός της εβδομάδας
αναμένεται μια νέα Παθολόγος
Οι καταγραφές ζημιών
στις καλλιέργειες
του Νομού Δράμας
στο Νοσοκομείο Δράμας
κατατίθενται οι προσφορές για τις νέες κλίνες
υποχώρηση των νερών απότις
πλημμύρες των πρόσφατων Αροχοπτώσουν σε περιοχές του
Νομού Δράας repué ουν οι αρμόδιο,
προκειμένου να προβούν στην καταράστια λυνη
λυΙΒ αγρούς, δρόμους, υποδομές ee.
τυο)enou πάντως η παρουσία του 4pay
ματος Λευκογείων, το οποίο κράτησε
τον μεγαλύτερο όγκο των νερών και a000στρεμ|άτων που
μ δας έρχετα
naμείο Δραμας, ενώ μέχρι
ο ετα στη θοοη της και
ΕΝΙΚΟ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ενισχυθεί προσωρινά η
Παθολογική ανακή του
Νοσοκομείου Δράμας,
λωσε χθες στον
ς του Νοσοκοτα
Το κριο Οτημα ήταν η 6λλαψη
ατοκού προουτικού, τόσο οδικο ή
μαστε σε αναμονή για την έγκριση
δύο véuw eéoewv Παθολόγων επίσης
o-n ρωνός Τύπος, προσπαθΕί να
των παθολόγων, όσο και άλλων, για το 2019.
ούςγιατις όταες εξελίξεις στο Νοσοκομείο Δραμας, καθως πρόκετα
για το σπουδαιότερο υΌονομικό
ίδρυμα της δημόσιας Υγείας στο
Νομό Δραμας Πράγμα nu οημοι
on, η orouobl τοτε εξελ η συμ ah et
στον χορο αυτόν, αφορά όλους μας.
Οπως είνα γνωστά η Παθολογική
ΚλιΜκη του Νοσοκομείου αντιμετοπία κυρίως ελλείψας σε διάφορες
αδωότητες ιατρών και νοσηλευτών
και οι καθημερινές εφημερίες κατaβάλλουν το ήδη υπάρχον προσοόπως καρδιολόγων κυρίως κ Α. Τα
προβλήματα είχα,npaoabourote,
η απουσία λόγω ασθενείας, ενός τέταρτου Παθολόγου. Στο μεταξύ
ομως η διαδικασία πρόσληης δύο
véuw Παθολογων e e δρομολογηθεί
Και η διαδικασία προσλήψεων éw,
ιατρών είνα ιδιατερα χρονοβόρα,
ακομα και αν υταρξεί ενδοφέρον.
Eto, όπως eb(με ήδη ανα epel
Αναφορκά μετη διαδικασία γιατο
épyo της αντικατάστασης του πατώματος, αυτή τη σΠΥμή έχει ολοκλη
ρωθεί ηδιαβούλευση και ο φάκελος
του έργου προϋπολογισμού 400.000
ευρά όποις και ένα ουμπληρωματικό
4χο για τον ιατροτεχνοεξοπλισμό
αξίας 750.000 ευρώ. Τα δύο έργα
Ενα έτο μα αποστολή για την
'Οπως eivou γνωστά από τις πρόσφοτες βροχοπτώσεις είχαμε πλημμύρες
στην αγροτικη περιοχή του Δήμου Κ.
Σον Νομό Καβάλας, εξαίας των έντονων βροχοπώσεων Υεμισαν κοάλα
πλημμύρισαν ποτάμια, éστασαν ρé_
po4 αλλά κρίως στην περοκή των Te- στην Καβάλα μεταφέρετα ότι έχουν
Τα πρόβλημα εί οι ότι, για να εξακρ(-οκρά βη και ετήσιες μηδικές στην
Bueeieav έγναν καταστροφες, θα πρό- ριοκή των δήμων Νόστου και Παγγαίου.
met να repuévouv να υποχωρήσουν τα Οι ζημιές προκλήθηκαν από
νερ για να δατοτωθεί ποες και σε έντονες βροχοπτώσεις το διάστημα 26ndia ésrom eiva οι ημές. Να σημ 31 Ιανουαρίου. Οιαν αγγελίες ξεκίνησαν
ωθεί αι οι μεγάλες πλημμφες στο και θα ολοκληρωθούν το πρώτο δΕΚα.
Κάτω ΝΕυροκάυ διαμόρφωσαν μια τ8- reveuepo Φεβρουαρίου.
éxdeon σκοπμότητας.
ελλείψεις ιατρών στην Παθολογκή κληΚή, σε μιαπό τις πλέον ευπαθείς κλινκές του Νοσοκομείου, η
οποίαδεχετα τους περοσότερους
ουμπολίτες μας και κυρίως με τις
ετοχές των ιώσεων, sia ένα σοκαι από τις αρχές Ιανουαρίου, εντός Ταος όσον αφορά το ζήτημα της
της εβδομάδας έρχεται στη Δράμα αλλαγής 250 κλινών σε όλο το Νοσοκαι αναλαμβάνει υπηροία, μία από κοιείο, ο κ. Λιάτσης τόνοε ότι βρίτις δύο νέες ατρούς Παθολόγους σκεται στη δοδοασία κατάθεσης
ακονομιών προσφορών από τους
Οπως εξήΥησε στον«ΝΤ.» ο δο- ιδιώτες προμηθευτές και μέχρι
κητής του Νοσοκομείου κ. Λάτσης, αρ ές Μαρτίου ολοκληρώνεται ο
τηδεύτερη Παθολόγο ολοκλ -διαγωνισμός. ea πρέπει να σημειρώνετα το Συμβούλιο Κρίσης και ώσουμε ότι, μα4 με τις κλίνες αλλάπου Ποσελήφθησαν
μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν
ζουν και τα κομοδωα.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Νοσοκομείου Δραμας,
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
της ατοίας ενημέρωναν
Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 4728
γιατα τηνάλα πρ pat
| ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚ
ματα στην εν λόγω αΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΕΑΝΟΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17.30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Ane
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια Δ
τέως Επιμελητής Α' Παθολογίας Δράμας
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν
Ειδικόs Ορθοδοντικός
8:30-13:30 &17:30 20:30
Πτολεμαίων 6.3 όροφος
. 252 10 20 006 K. 6942 900 424
e: [email protected] fb: andreasxanthis
Ο Πτολεμαίων 10,
e Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521 0 22423, Fac 252 10 2241 3
email: [email protected]
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα