Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 12/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7043
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τα βήματα που ακολούθησε κατά τη διαδικασία.
Πώς απαντά η ΕΚ για το θέμα της μετεγκατάστασης υπηρεσιών
Βορείου Ελλάδος
ετήσια ενίσχυση 3,7% ή 138,6 χιλ άτομα
Eurobank: Πώς θα μειωθεί
Αιξήθηκε 2090
τουριστικη κιν
αΠΟΤιςαγορές enelux
TO 2018
ηση Περαιτέρω η ανεργία στην Ελλάδα
Το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε καθοδικά
για 50 συνεχές έτος το 2018 ενώ τα δύο τελευταία χρόνια, η
πτώση του Ποσοστού ανεργίας επιταχύνθηκε σε σύγκριση με
την τριετία 2014-2016, σημειώνει η Eurobank.
Eurobank
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
0 λόγος τον ανέργιον ως πρ0ς το
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
εργ τικό δυναμικο, με, 2018 ono
21,7% το ΝΟκτώβρ2012013 κο
υξημένες οι κυκλοφορίες
αυτοκινητων και μοτοσυκλετών
18,5% τον Νοέμβριο 2018 από
Τα προαναφερθέντα εποχικά διορθ.
ωμενα στοιχεια προερχονται απο τη
μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μήνα Νοέμ
βριο 2018
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι τον
Ιανουάριο του 2019 κυκλοφόρησαν για Πρώτη φορά
20.634 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα euτερικού) έναντι 18.897 Που κυκλοφόρησαν τον
ανΤίστοιχο μήνα του 2018, Παρουσιαζοντας αύξηση
9,2%.Αύξηση 44,3% είχε παρουσιάσε η κυκλοφορία
για πρώτη φορα αυτοκινήτών (καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιανουάριο του
έτους 2018 σε σχέση με τον ανηστοιχο μήνα του
2017. Τα καινούργια αυτοκίνητα Που κυκλοφόρησαν
Τον Ιανουάριο του 2019 ανέρχονται σε 9.948 έναντι
9.546 nou κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2018, Παρουσιάζοντας άνοδο 4,2%
«Δεύτερη
επιχειρηματικη ευκαιρια»
ΝΕΟ Πρόγραμμα
απασχόλησης
για 5.000 ανέργους
>>( 3η
Ενθαρρυντικα κές αφίξεις ταξι- Θεσσαλονίκης τον τον εξεταζομενο η καλύτερη χρονιά
στοιχεία που αφορ- διωτών κατά τον Δεκέμβριο του μήνα κινήθηκαν με σε επιδόσεις στην
ουν την επιμήκυνση Δεκέμβριο 2018 2018, οι διεθνείς ανοδο 20,6%QTa- ιστορία Του ελληνι
της Τουριστικής ανήλθαν
περιόδου το 2018, 418.552 σε σύγκρι- ανήλθαν
προκύπτουν από τα σημε Τις 338.515 130.277 σημειώνον- στό ανόδου κινήθη- να αγγίζουν τα 33
δημοσιευμένα τον Δεκέμβριο τας άνοδο 4396 σε καν καιοι αφίξεις εκατ., (συμπεριλαμ
στοιχεία της ΥΠΑ- 2017,παρουσιάζον σχέση με τον στο αεροδρόμιο βάνονται και ο
Fraport σχετικά με τας αύξηση 23,6%. Δεκέμβριο του Η ρ α κ λ ε ί ο υ , αφίξεις μέσω κροτις αφίξεις στα Ενδεικτικό της 2017. Την ίδια στιγ. σημειώνοντας υαζιέρας) και τα
κύρια αεροδρόμια δυναμικής της ροής μή,στο αεροδρόμιο άνοδο 26,7%
της χωρας.
Συγκεκριμένα, ο' το γεγονός όΤΙστο νείς αεροπορικές ΟΠως θυμίζει το φτάνοντας τα 16
διεθνείς αεροπορι- αεροδρόμιο της αφίξεις ταξιδιωτών ΑΠΕ, το 2018 είναι δισ.ευρώ.
στις αφίξεις ταξιδιωτών νοντας Τις 279,785. κού Τουρισμου, με
στις Με διψήφιο Ποσο- Τις διεθνείς αφίξεις
Η τεχνολογία
προστιθέμενη αξία
για τα ξενοδοχεία
έσοδα να ξεπερνούν
κάθε Προηγούμενο,
των αφίξεων είναι
της Αθήνας, οι διεθ-