Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 12.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6223
σχνουν οσα εχουμε συμφωνήσει στο Eurogroup
«Πάγος» σε χαμηλότερα πλεονάσματα από Βέρολίνο και Κομισιόν
ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας
αι Ανάπτυξης
«Πρώτα λητοι στην πο 00φ τηΕΣΠΑΙΠέριφε
Στε εις Ελλάδας
Η απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στις 31 Δεκεμβρίου
ΣΤΕΡΕΑΣ
2018 , έφτασε στο 36.6%. «Το παλέψαμε και τα καταφέραμε. Αισθανόμαστε όλοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πάρα πολύ υπερήφανοι», το σχόλιο Μπακογιάννη
Αυξηση 1%
για την
βιομηχανική
τας αγωγή β
Αυξηση 1% παρουσίασε η βιομ.
ηχανική παουγοηγή το 2018.
σύμφονα με ανακοίνωση της
Ελληνιχής Στατιστιχής Αρχής
Την πρωτη θεση αναμεσα στο συνολο τον Περι ερειων της
χώρας σε απορρόφηση Κοινοτιχών πόρων χατέχτησε το
2018 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας χαι Ανάπτυξης η ατοοοόφηση τον διαθέσιμων κοι
νοτιχών πόρον του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στις
31 Δεκεμβρίου 2018 , έφτασε στο 36,6 %, φέρνοντας την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην κορυφή των 13
ΑναλυτικότεQo, η εξέλιξη του
Τουρισμός: 266 επενδυτικές
προτάσεις σε Αχαΐα, Ηλεία
τον Δεκέμβ0
ηνιχων Περιο ερειων, σημαντικα πανω απο το μεσο 000
συνολικης απορροφησης του «ΕΣΠΑ 2014-2020» που ηταν
ως πας το πληθος των ε07άσιμων ημε ον στοιχεία, έχει ως
Πίστωση 300 εκατ. ευρώ
για το επ100μα
Ο Γενιχός Δείκτης Βιομηχανικής 1140αγωγής του μηνός
Δεκεμβρίου 2018, σε σύγχουση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Δεκεμιυίου 2017, πυοουσίασε
αύξηση 1,1% έναντι αύξησης
1,3% που σημειώθηκε κατά την
αντιστοιχη συγχουση του ετους
2017 με το 2016.
Στην περίοδο Ιανουάριος-Σεπτεμβοος 2018 η οικονομία της Δυτικής Ελλάδας ενισχύθηκε με επιπλέον 39,9
εκατ. ευοω απο
σύμφωνα με την Περιφέρε
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής llapry)γής της πευόδου Ιανουαρίου-Δεκεμ[01ου
την τονωση της τουριστικης κινησης,
Επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουρι
φεται στη Δυτική Ελλάδα, αφού, σύμφωνα με την περιφέρεια, εχουν υποβληθεί 266 νΕΕς επενδυτικές ποτάσεις
που αφορούν σε νέα καταλύματα σε Αχαΐα, Ηλεία και
Αιτολοακαρνανία.
στικό τομέα
ευτηχε πίστωση, Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
αντίστοιχο δείκτη της πεουόδον
Ιανουαρίου
βάρος της πιστο)σης του δαπανών του επιδόματος
δικαιούχοτου υπουργειου Όγεσιας,
Κοινωνιχής Ασφάλισης
χαι Κοινονικής Αλληλεγγύης, προχειμένου να
επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιαχών Επιδομάτων χαι Κοινωνικής
εποχικά διορί)()μένο
Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής
1140α οογής του μηνός Δεκεμβρίου 2018, σε σύγχQ1ση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση
Παράλληλα, η Περιφέρεια ενίσχυσε πρόσφατα με 10
εκατ. ευρώ τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τονοιστικό τομέα, με πόρους προερχόμενους από το Περιφε
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγουιμα 2
20!iqUNG με το ΑΠΕ, αυτό
ορίζει αποφαση της υπουργού Εργασίας Έτης
Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηχε στη «Διαύγεια»
2014-2020.