Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5062

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, ∆ΗΜΗΤΡΗ ΖΕΡΒΑ

Αποχαιρετισµός
µε βαθιά
συγκίνηση!

Η συγχώνευση
φέρνει το τέλος!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ∆ΕΝ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆

O Μεϊµαράκης
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 8

Στα όριά του

το σύστηµα υγείας

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κατ. Σολωµού
στη «µάχη»
των δηµοτικών
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 12

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΕ∆ΗΝ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΡΟΑΤΗ
ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΚΟΒΑΤΣΕΚ

Παναχαϊκή:
Ετοιµη για
διπλό «χτύπηµα»
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΥΝΗΣΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ, ΜΟΣΝΙ

ΣΕΛ. 17-25

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ΜΠΑΙΝΩ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ

«Επίσηµη πρώτη»
µε 42 υποψηφίους
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ»
ΣΕΛ. 6