Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ψυχωμένο τρίποντο επί του ΝΑΟ
Τρίτη 12
Φιβρουαρίου 2019
ΑΟ φύλλου 6281
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
Ο λη κό yonou pou
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
tnv Toexla
Enoudala «νικη, tng Ελλάδας για
Συγκεντρωση
-....-_ απο τα παλιά για το ΚΙΝΑ
όρου «ελληνικό Yaoopth
σε στην Eupunahen Eritpom τροτότητα Παραγωγής npdovog ano
τις γαλακτοδιομηχανιες της Τσεχιας
με mv ονομασια ελληνικό για0pΣΕΛ.4
Πιστώσεις για 23 θέσεις
μελών ΔΕΠ στο
Πανεηστήμο Ιωαννίνων
Στην κατανομη 150 8eaeuvYll tnv
μελών ΔΕΠ) σε Πανεπιστήμια για
τοακαδε μαηκό έτος 2019-2020
ακοφάσισε να προχωρησει το
Υπουργειο Παιδειας. Ερευνας και
01 1 50 αους κατανεμονται για την
Kauun. κατα Προτεραιότητα. των
Νομου 4559/2018 (A, 42).
Διαμαρτυρία για την
Τανεικοναπλητ oo ottons ag nsrev pa dae Boloi aavap to
του κλιματος unip
του «Κινηματος Αλλα1ng
κόμματος το Σα8Bato, στη
gal to np 1 t g Kupring omvEon
στο Ανατολικό Ζαγόρι
tng ΕΡΤ από tnv Dlgea, για να
νομικά τα κανάλια της Δημόσιας
Treopaang xup1ς τον ιδιώτη
napoco. οι κάτοικοι στο Ανατολικό
ΠΑΤΙΣΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Η «μάχη» του Μετσόβου
EPT στους
zntOV tomua
δεκτες τους
ΣΕΛ. 7
δήγματα
εκλογές στο Μέτσοβο, δεν 8a exov
npanyo0pevo, daov αφορά το πλη8ος των ενδιαφερόμενων Ya m
aean του Δημάρχου.
Πολιτικές «ητες»
Σαββατοκοριακο συν Πόλη μαςορος αναφερεται στο συνδυασμο
nor|κής συγκέντρωσης και
Βασιλοπτας ο ου μπλέκονται
Παράνομες ελληνοποιήσεις
με γαλάζιο χρώμα
ano δοο εβδομάδες. Πρώτος.
ευχ0g
ια καλή xpoia μαζι με το
Ο κ. Σαλτης ειναι εν
ενεργεια δημοτικός συμβουλος της
EA. 8
Nea Enoxt.
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΝΙΩΤΗ
ΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟ
Σ ΤΗΣ ΝΔ mL 3
κά8ε είδους.
αντηολίτευσης