Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

11

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2476

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ
ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

To λιµάνι
ανοικτό…
σε επενδυτές
ΣΕΛ. 14

O ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ: ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Κτηµατολόγιο:
Αναγκαίες
οι νοµικές
συµβουλές

ΑΥΡΙΟ 3 µ .µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

∆ιπλή απώλεια
για την Πάτρα
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ: ΑΦΗΣΕ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Μήνυµα ενότητας
και µνήµης
ΣΕΛ. 12

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Πρωτοποριακές
επεµβάσεις
n ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
n ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΕΩΣ ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
n ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

Αναγνώριση
της εθελοντικής
προσφοράς

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 5
ΑΠΟΨΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

«Ανατέλλει
η Νέα
Πάτρα»
ΣΕΛ. 7

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ:

«Παραµένουµε
στα δεσµά
του µνηµονίου»

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆,
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΣΤΗΝ «Γ»

«Οταν έρθει η ώρα,
ίσως διεκδικήσω
την προεδρία»

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 9

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ∆ΕΝ ΣΚΟΡΑΡΕ, 0-0
ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΓΟ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟ

Αλλη µια
(Χ)αµένη
ευκαιρία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Ρεκόρ συµµετοχών
από τις Ακαδηµίες

ΜΕΤΑ ΤΟ 3-0 ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΙΟΛΟΥ

Αλµα παραµονής
από τον ∆ιαγόρα

ΣΕΛ. 21-34