Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Αριθ. Φύλλου 5708
Τιμή φύλ: 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
.BOATAIPO
Προσομοίωση Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης
με συμμετέχοντες νέους
από 17 έως 23 ετών
Σε διαβούλευση ο κανονισμός
Σελίδα 12
Χάρης Κάτανας
AVT!κατάσταση Νόμου Κατσέλη
«Ο πανικός του
κ.Θεοφύλακτου είναι
Σύγκρουση
κάτι παραπάνω απο εμφανής»
με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην Κοζάνη
Σελίδα 9
κυβέρνησης-τραπεζών
WTI Προωθεί η κυβέρνηση
Που αντιδρούν τράπεζε
και δανειστέ
1 101α τα σεναρια.
Κοζάνη: Δικαστήριο
για εξασθενές χρώμιο
Σελίδα 13
Στο πετρώματα της περιοχής οφείλεται
η παρουσίο υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου
στο νερό» κατέθεσε η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ
εθνικη:
Το πρόγραμμα
TOU Σαββατοκύριακου
Παιδείας:
τα παιδιά
για τη γρίπη
Σελίδα 14
Σελίδα 24 προσέχουν
Περήφανη
επανεκκινηση
Μου διέφυγε τελείως και είναι ντροτή μου. Εστω και κα
θυστερημένα. Ομως, οφείλω να επανορθώσω. Σας ενημε
ρώνω, λοιπόν, ότι η Σαχλοαριστερα nou όλοι ayamoaut
κάνει vea αρχή και βαζει πλώρη όχι για νέες, αλλά για τις
ίδιες, βαρετές. ανούσιες καιβλακάδεις Περιπέτειες, nou
έχουν Πάντα μόνον αρχή. Ποτέ μέση ή τέλος, και οι
Οδηγίες στα σχολεία,
προκειμένου να απο
φευχθεί η περαιτέρω
εξάπλωση του ιού της
γρίπης, έδωσε με σχετική εγκύκλιο, το
υπουργείο Παιδείας.
ίες κατά κανόνα, εκτυλίσσονται γύρω από τραηέζια
καφενείων
Μέοα στο Σαββατοκύριακο, ο Θεοχαρόπουλος. Λυκού.
δης και διάφοροι φίλοι τους. Που μάλλον δεν είχαν κατι
καλύτερο να κάνουν, συγκεντρώθηκαν σε μια α;θουα
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 6