Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 -ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27230
www.dimoprasion.gr
[email protected] sion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Διάψευση Βέμπερ
Κίνητρα για επανένταξη 5.000
ανέργων αυτοαπασχολουμένων
στον επιχειρησιακό στίβο
απο κομισιον
ελλ ατου
ισχυουν οι συμφωνιες
Eurogroup Υια τα ελληνικά
Πρωτογενη Πηεονασματα
Ευρ group po
Η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει
η Ελλάδα είναι «σαφής» επισήμανε ο αναπληρώτής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής, Αλε άντερ Βιντερστάιν,
αναφ00ικά με τους στόχους πρωτογενούς
τηθούν
επιχειρηματικά, μέσο) της δημιουργίας μί.
τοχής
προεδρία της Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέ
α) να έχουν διακόψει την επιχειρημα.
Σολτς «Υποθετικό
σενάριο n
σν χώνευση
Deutsche Bank
Commerzbank»
τική δραστηριότητά τους από 1/1/2012 και
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωα' ή β' βαθμού συγγένειας,
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερί
Ο Γερμανός υπουργός Οιχονομιχών,
Αναοτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υφυ
πουογού Εργασίας, Νάσου Ηλιόπ
και του αναπληQωτη ντον γού Οικονομι
κών, Γεωργίου Χουλιαράκη, για το πρό
γοαμμα δεύτερης επιχε°ηματικής ευκαιίας 5.000 ανένων, προην αυτοαπασχο
λουμένων για την επα ένταξή τους στην
αορά εογασίας.
Όλαφ Σολτς, δήλωσε σήμερα (σ.σ. Παρασχευή) ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με
τράπε ες αναφορικά με το μελλον τους
και χαρακτηρισε εικασίες» τα δημοσιεύματα για συγχώνευση της Deutsche
δοαστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνί
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως χαι εφεξής,
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σχοτός του
αγορά εργασίας 5.000 ανέργων
πραον
°λουμένων, οι οποίοι είχαν
ν επιχειρηματιχή δραστηριό
τητά τους χαι στους οποιους δίνεται δεύ
τερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχει
- αυτοαπασχ
διακόψει τη
ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό
ank αι της Commerzbank.
Λογαριασμό Ανεργίας της
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου,
άθρου 44 του ν
η Γερμανία θα ήθελε η συγχώ
Ιστορικό ρεκόρ εξαγώνων το 2018
Αιτίες
λύσεις
για τ
δασοπροστασία
Nto oreeus etade xatreapav οι Ελ.
ληνικές εξαγωγές το2018, επιβεβαιώνο
ντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο
κλάδος τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερο,
την τόνωση της εγχώριας παραγωγής προπλεονάσματα.
σημαίνει περισσότερες και
εξαγωγές
αλύτερα α
Περισσότερες
νου να εξορθολογιστεί περαιτέρω το
εμπορικό σύγιο» δηλ σε η EN 1 3
μειβόμενες θέσεις εργο
ταραχή κινήτρων για
κυρία Χριστίνα Σαχ
Εναδ ημώνα ευνών και Μελετών Κου
ΕΑΣ Αίτων παγ ωες συμπεριλαμβανοαπο την επιτροπή
Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕ.
ΠροειδοΠοίηση ΗΠΑ Προς Τουρκια για
διαχείρισης
δασικών
τους S-400
Απειλούν με μπλοκάρισμα της συμμετοχής της Αγκυρας στο
Πρόγραμμα των F-35
ΕΑΣΤΑΤ, οι εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν με
διψήφιους ρυθμούς και έσπασαν το
φράγμα των 30 δισ. ευρώ, φθάνοντας
στα 33,42 δισ. ευοώ αύξηση 15,7% σε
σχέση με το 2017 και τα 22,15 δισ. ευρώ
μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ήτοι αύξηση 10,7% σε σχέση
με το 2017
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ονά
σιγκτον απείλησε με τερματισμό της
διαδικασιας πώλησης των Patriot και
ης Αγκυ
Ο ανώνυμος αξιωματούχος προσέδωσε
ιδιαίτερη σημασία στις συζητήσεις Ayx
Το πώρισμα της ανεξάρτητης επιτρο
πής που συστάθηκε με απόφαση του
TQo θυπου07ού, Αλέξη Τσίπρα, μετά την
πολύνεκο πυ0%αγιά στο Μάτι, για την
ανάλυση των αιτίων και τη διερεύνηση
των ποοοπτιχών διαχείρισης των μελλοvu*ών πυχαγιών δασών και υπαίθρου
στην Ελλάδα, παρέλαβε και έδωσε την
Πέμπτη στη δημοσιότητα, ο προεδρος
της Βουλής, Νίκος Βούτσης.
μπλοκάΟσμα της συμμετοχης τ
Qας στο πρόγ!αμμα των F-35
«Αρχίζει τώρα μία νέα εποχή μετά την
έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, και
πό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν
Τουρκία
ή αγορά των S-400 θα θέσει σε κίνδυν
τη συμμετοχη της ιουρχιας στο προγραμ
προχωρησει στην αγορα των ρωυ
κών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400
αρνητικές γεωπο
ιέσεις προς την κυβέρνηση της Αγχυοα
«Δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρή
υμε στην πώληση των Pat
εΛΛηνιχες E&αγωγες αναμενεται να χατα
επιτροπή με επικεφαλής τον πρόεδρο
νστιτούτου, Μας Πλανχ χαι διευθυντή
ηθεί η πώληση των S-400» δήλωσε, μετα
επένδυση στην εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την οικοδόμηση μιας βιώσυμης
0ϊκονομίας, η οποία θα παράγει σταθερά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα