Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διο ων μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
ελεύθερο
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5708
Τιμή φύλ: 0.15€
Καθημερινή ΕΡημερίδα Κοζάνη
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Προσομοίωση Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης
με συμμετέχοντες νέους
από 17 έως 23 ετών
Σε διαβούλευση ο κανονισμός
Σελίδα 1
Χάρης Κάτανας
Αντικατάσταση Νόμου Κατσέλη
«Ο πανικός του
κ.Θεοφύλακτου είναι
Σύγκρουση
κάτι παραπάνω απο εμφανής»
με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην Κοζάνη
Σελίδα 9
κυβέρνησης-Τραπεζών
WTI Πρου θεί η κυβέρνηση
Που αντιδρούν τράπεζες
και δανειστέ
Ποια τα σενάρια.
Κοζάνη: Δικαστήριο
για εξασθενές χρώμιο
Σελίδα 13
Στο πετρώματα της περιοχής οφείλεται
η παρουσία υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου
στο νερό» κατέθεσε η ερευνητική ομαδο του ΕΜΠ
εθνική:
Το πρόγραμμα
Παιδείας:
Σελίδα 14
του Σαββατοκύριακου Τίνα
ΑΠΟΨΕΙΣ
προσέχουν
τα παιδιά
για τη γρίπη
Σελίδα 24
Περήφανη
επανεκκινηση
Μου διέουγε τελείως και είναι ντροτή μου. Εστω και κα
θυστερημένα, όμυος, οφείλω να επανορθώσω. Σας ενημε
ρώνω, λοιπόν, ότι η Σαχλοαριστερα nou όλοι ayar ήσαμε
κάνει νέα αρχή και βάζει πλώρη όχι για νέες, αλλά για τις
ίδιες βαρετές, ανούσιες και βλακώδεις περιπέτειες, nou
έχουν πάντα μόνον αρχή. Ποτέ μέση ή τέλος, και οι
οποίες, κατά κανόνα, εκτυλίσσονται γύρω από τραπέζια
Οδηγίες στα σχολεία
προκειμένου να απο
φευχθεί η περαιτέρω
εξάπλωση του ιού της
γρίπης, έδωσε με σχε
τική εγκύκλιο, το
υπουργείο Παιδείας.
καφενείων
Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Θεοχαρόπουλος, ο Λυκού
δηςκαι διάφοροι φίλοι τους, mu μαλλον δεν είχαν κάτι
καλύτερο να κάνουν, συγκεντρώθηκαν σε μια αίθουσα
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 6