Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυ όλαος Καρα λάνος 1951-1974 18οπροα-Εδότρια Σ
spidoo
LErtu νή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)"
A"όλλοο 6880-11.8100,se
Η Δόξα υποδέχεται
τα Τρίκαλα
σήμερα στις 15.00
Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
Δυνατότητα για ένα Δραμινό
Ανθρώπινη
«Η Ελλάδα εκχώρησε στον
κ. Ζάεφ το μονοπώλιο
μαθητήνααποκτήσε υποτροφία
κοινωνία
σε θερινό εκπαιδευτικό
Του Μαργαρίτη TClua, καθηγητή
Ταυτότητας και Υλώσσας
πρόγραμμα σης Η.Π.Α.
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Δράμας «Αρ on»
Σε άλλη διάσταση περνάει
Το ήτημα της εκμετάλλευσης των πηγών Δοξάτου από την κα
Φθίνει αισθητά η τάση του καπνίσματος |
στους Δραμινούς εφήβους ενώ αυξάνεται
Δήμαρχος Δοξάτου: «Αν οι συνδημότες μου
αποφασίσουν να κοπεί το νερό
στην Καβάλα, Τότε θα Το κόψουμε »
σταθερ
η τάση στο αλκοόλ
Η επιστημονική υπεύθυνη του φορέα κα. Ευθυμία Αγαθαγγελίδου μιλά στον «n.Τ.»
Δαλακάκης: Στόχος είναι να στεγνώσει ο κάμπος για να αγοράσουν φθηνά τη γη και να εξορ δουν Τον λιγνίτη»-«Ο Δήμος Δοξάτου έχε σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας, ενώ η Καβάλα όχι »
ημα του νερούτωνΠΛΥών Δοσεις με τη ουμπραξη φοΟπως ανακοίνωσε προ, από μερικές
νωΜκής δικτύωσης, ο Δήμος Δοξd
του ξεκινά&L Υκάλοτ, για το αν θα
luutiu
ρωση τα τελευταία χρόνια
σε υψηλά emfπου
κης, μλίντας στο Αρυνό Τύπο»,
στην πόλη μας που ασχο.
ΦΩΤΟ ΠΤ
καιτη, ου βουλευτ κή κοθοδή ηση για κάθε είδους
vee-Ας με βάλουν και φυλακή
Το επιστημονικό προονητικό Του Kévrpou Πρόληψης και
Αυτή είνα μια ασαγωγι που θα στεαπόηςίδες rméc EueiS σε μια ήδη ποονουν vep60170.000 κάτο
απόσταση ενάμιση Χλιομέτρου
και της KaRia, οι 15.000 κάτα οι
του Δήμου Δοξάτου θα συνε άσουν
να αγμετωπίζουν πρόΑημα και
στην ουκακή χρήση αλλά και στην
άρδευση. Και τώρα κάνουν αυτή τη
διαδικασία χωρίς να μας ρωτήσα κα.
θεία γραμμή μένουμε χωρίς eoo.
ζήτημα της ύδρευσης της πόλης κα
Κι αυτό γίνε ο, επειδή η ΚοΒάλα
εκμεταλλεύεται όλη την πηνή αποθείας με υδραμάστευσή, η οποία με
ελεύθΕρη ροή φτάνει μέχρι τα Αυoavana εμείς πίνουμε νερό από ve.
ώτρηση. Τα μηχανήματά μας φτό.
νουν στα όριά τους και διαλύονται
α έχουμε τρα κοστος κάθε φμHe4ημερίδα μας εποάφθηκεταγρο- της προαγωγής της ψυχαοουυής
λάΕΙ για τις πηγές, την χούντα που
peia της «Αράσης» και είχε την ακαρα
ναενημερωθΕί από την κονων ολόγο και
επ στημονή υπεύθυνο του qopéc, κα
Ευθυμία Αγοθαγγελίδου
υγείας
«Εμαστε Κέντρο Πρόληψης Εξαρτή.
οεων που σημαίνει ότι ρητορικά προλαμβάνουμε κάθε μορφή εξαρτητικής
ουμπεριφοράς. Ο αν λέμε ξαρτητική
ομιΕριφορά εννοούμε όχι μόνο τις
εξιοτησογονες ουσίες-άτου για εμας
υδρο εταδωρεάν από τις αλλοι ές
Πηγές Κεφαλαρίου και σήμερα
Δήμου Δο άτου, ενώ στο όλο αΌπως μας ενημερώσε KAa
λάκης την Πέμπτη βρέθηκε στην
Aer α και ονο vrerpe με στο on
Hepdorr, αποτελεί το δημ ουργικό
επιστέγασμα προοποΒοών της αυτοδιοίκηοης Α, Β' βαθμού και της opyoruubαπό υπαλλήλους του Υπ ΠΕ0Η δρυοη ηάτορξη ηλατουργΟ,αλλά
καιαοκ ο τοίτης ταρίας είναι ανατοπαστα, άρρηκτα και arooleoud ουδεδεμένοι με τον εθνικό φορέα ΟΚΑΝΑ.
οίες είναιόλες Ταράνομες-αλλά μπορεί
να είναι τοτ Otydpo, a κοόλ Χάι ακάνopn ηρωίη κοκαινη, και τα ουνθετιά
καναβοαδή ταοποία είναι οτη μόδα
που περνάει από τον κομπο
λητων, αλλά και πς εκτάσεις του
των Φ«n χουντα65ωσε νερό στην Καβάλα
χωρίς a truo, εκάσε α τθετη πορίπτωση όταν é δωσε νερό από τον
Πορά eoo é Ole artt μο. Κα BAπουμε να έρχεται σήμερα ο υπουοΥόςκ. Σταθάκης, μα4 με τον TAP,
του ΤΑΡ, οι οποίοι τώρα προσταθούν να κάνουν μελέτες για να π
ραν αδειοδότηση για το ouYKOqu
μένο épyo. Το παράλογο του πράΥματος είναι ότι αυτοί έχουν ou4uνήσει να κάνουν το έργο και
Οοκοπός της «Δράσης», αφορά στην
Η λ.nipU5pia στο Δήμο Δοξάτου
δραστηριότητα οε σχεση με την πρόληψη κάθε μορής e56ρτηοης όπως ουσίες, αλοόλ, τζόγος, διδότυο με δρά
Αλλες εξιρτητιές ουμπεριφορές eva
τοδιαίτυο,οτζόγος, ηβουλμέ, ηανοpeija Ka», e γησε η κα Αγαθαγγελ
Εμείς εδώ έχουμε ένα δεδομένο
αρακάμπρόβλημα., eru0ημαίνα
νό Τύπο» ο κ.
έργο στην Καβάλα για να
άλλο vep6, για να το καιευθύ υσην
τώρα τονχαμίνο,
όταν πας στις
έχουμε vep6, evo δεν έχουμε vepé
αχευρινοί κολυμβητές θόλουν να έχουν
πρόβλημα λοψιδρίας Αποτέλεσμα
αυτού είνο ότ, αν υδροδοτηθεί άλλη
δοδυασία.nomia ενα παράλογη Η
ουσία eho on 5ουμε πρΒλημα λεΗ
μια πΕροκή 15.000 κατοίκων, evo
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
νές με δικότης νερό κα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890
δύο υδροδοτο4aΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
8:30-13:30&17:30 -20:3
εκτός Τετάρτης απόγευμα
Ειδικό, Ορθοδοντικόs
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email [email protected]
e: [email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα