Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το σχέδιο των τραπεζών για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Παρασκευη 1 Φεβρουαρίου 2019 / τιμη: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Το οχέδιο των τραπεζών
για τα «κοκκινα» οανεια
Για 4η ανακεφαλαιοΠοιηση στις τραπε ες Προειδοιιοιει ο Γιάννης Δρανασα κης
Tel: 210 6728890, e-mail: infocontrolpowerservices.gr
Συνεδρίαση του EWG
Στις 27/2 κληρώνει
Τη χρήση της Πλατφόρμας του εξωδικαστικού
μηχανισμού, με μια τροποποίηση του λογισμικού,
γιατηδιευθέτηση των «κόκκινων» δανειων ειση
Υουνται μετα ύ άλλων, οι τράπεξες στις Προτάσεις
Που θα υποβάλουν στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της Υαγγραινας των Ν s. Η εφαρμογη
θα έχειτη δυνατότητα να εντάσσει nvaar!ορρίπτει
αυτόματα τον δανειοληπτη a110 τη ρύθμιση ενω
επισης Προτεινουν να καταργηθει το υφισταμενο
καθεστώς Που προβλέπει την υποβολή αίτησης
και των δικαιολογητικών στο Ειρηνοδικείο. Η
πρόταση των τραπε ων αφορα μια ολιστική προσέγιση για την ιδιωτικη πτωχευση και την αν
τιμετωπιση της. Προς τούτο Προσέλαβαν την
PWC. Το σχεδιο νόμου που επε εργάστηκε το
NPL Forum της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
μα ι με την PWC θα ανακοινωθεί την ερχόμενη
εβδομάδα και θα αφορα τοσο τις Προυποθεσεις
mς ιδιωτικής Πτώχευσης όσο και τις Προυποθεσεις
Προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εντωμεταξύ
οανυΠρόεδρος της κυβερνησης και υιιουργός
Οικονομιας Γιάννης Δραγασάκης απηύθυνε χθες
σαφή ΠροειδοΠΟηση Προς τις τράπεξες ότι αν
δεν λυθει το θεμα των κόκκινων δανειων θα
οδηνηθούν αναγκαστικά σε 4η ανακεφαλαιοΠΟ
ηση την οΠοια θα Πληρώσουν οι Έλληνες φο
ρολογουμενοι οιιως ειΠΕ. σε 3
τών 600 εκατ.
Στις 27 Φεβρουαριου θα yv ει η ουσια
στικη συ η ηση Που θα κρινει και την εκτα
600 εκατ Προς την Ελλάδα από τα κερδη
της ΕΚΤ και κεντρικων τραπε ων Που εχουν
στην κατοχη τους ελληνικά ομόλογα, σελ.3
ΔΕΗ: Τετ α τετ
5%,500.636
Φρένο στην οικονομία
με υποψήφιους επενδυτές
Συναντήσεις με τους υ
δυτές για τις λιγνιτικές μονάδες ΜεγαλόΠΟλης
και Φλώρινας θα έχει σήμερα η ΔΕΗ, προκειμέ
Νέα απειλη στην παγκόσμια οικονομία
δεδομένα που διαμορ4 ώνονται για την Πώληση
των λιγντικών μονάδων της στη Μελίτη Φλάρινας και τη ΜεγαλόΠΟλη. σελ.15
Οι απειλές του Brexit και του «δράκο» να λινίζει υπό το βάρος
εμΠΟρικού Πολέμου βάζουν φρέ. της στνοαμερικανικής αντιπα
νο στην οικονομία της Ευρω(-ράθεσης και την αμερικανικη
νης, που αναπτύχθηκε με τους οικονομια να χάνει τη δυναμική
βραδύτερους ρυθμούς τετραε. της. Στις 19XWpecy!έλη της Ζώτας κατά τους τρεις τελευταίους νης του Ευρώ, η ανάπτυξη 11aμήνες του 2018. Η ύφεση χτυ- ρέμεινε «κολλημένη» στο 0,2%
Πησε την πόρτα της Ιταλίας, με στο τέταρτο τρίμηνο, το χαμη
την αντιπαράθεση Ρώμη&Βρυ- λότερο Ποσοστο από το δεύτερο
ξελλώνγια τον Προυπολογισμό τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με
και το υψηλότερο κόστος δανει- την Πρώτη εκτίμηση της Euroσμου να οδηγούν σε συρρίκνω- stat. Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ της
ση του ΑΕΠ. Η οικονομικη επι Ευρω ώνης αναπτύχθηκε 1,2%,
βράδυνση στην Ευρώι n έρχεται ρυθμός κοντά σε χαμηλά Πεν
να Προστεθει στις εστιες κινδυ- ταετιας. Για το συνολο του 2018
νου Που αΠειλούν την Παγκό η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο
Κούρεμα» επενδύσεων
από την Eldorado Gold
Με «κούρεμα» στη χρηματοδότηση του επDEρηματικού της Πλάνου από τη μητρική
Eldorado Gold ξεκίνησε το 2019 για την Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής
Tpane3κός Δείκτης (Αριστερή κλίμακα
Γενικός Δείκτης Χ.Α. (Δεδα κλίμακα)
Σε αντιθετη Πορεια γενικος και τραπεακος
Αρ κ προσημο επικράτησε χθες στο χρηματιστήριο. Ο ασικός δει της υποχώρησε κατά
0,16%, κλενοντας στις 634,64 μονάδες, ενώ κατά 0,94% μειώθηκε η τελική τιμή του δείκτη
τραπεί , o ono ος διαμορφώθηκε στις 380 15 μονάδες. Το τέλος ωστόσο, το ανουαρ ου
χάρισε κέρδη 3,48% στον γενικό δείκτη-αντιθέτως, ο τραπεακός κλάδος δεν κατάφερε να
ανακάμψει και ο σχετικός δείκτης έχασε 13,53%. σελ 24
εκτης
Veridos Ματσούκης
ΕΠΕΝΔΥΕΙ 23 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
MEAANEIO 11 E
Τ.ΑΠΟ E
οικονομ
10-2018
2,4 ΔΙΣ. ΔΟΛ. ΑΝΤΛΗΣΑΝ
301 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ STARTUPS
Διευκρινίσες Παγίδες allo
ι για το
la στις
Σε «θολό τοπίο
το επιδομα γαμου
Εναι προαιρετική ή είναι υποχρεωτική η καταβολή επιδόματος γάμου ύψους 10% σε όσους
αμείβονται με τα κατώτατα όρια των βασικών
μισθών και ημερομισθίων, σελ 6
φορολογητέο εισόδημα
Περισσότεροι από 4.000 φορολογούμενοι έχουν νωστο110ήσει ηλεκτρονικά συνΑΑΑΕ
ότι επιθυμούν να υποβάλουν
Τέσσερις Παγίδες για εκατομμύρια φορολογούμενους με χαμηλά Πραματικά εισοδήματα κρύβουν
φέτος οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας
για τα τεκμηρια διαβίωσης. Πρόκειται για τις δια
Ηχηρό καμπανάκι για την κα.
τάσταση της βιομηχανίας στη
Βόρεια Ελλάδα-που καθιστά
avaYKdid την ασκηση βιομη
χανικης Πολίτικης απο τις ελ
ληνικές κυβερνήσεις κρούουν
τα στοιχεία της μελέτης για τη
μεταπο non o ορειοελλαδ
κό τόξο Που διενεργήθηκε για
λογαριασμό του ΣΒΒΕ. σελ 11
ναυτιλια
Ποιες είναι οι υΠΟΧρεώοεις
φορολογικό
σελ 12-13
αποττήφο λογικυ δηλώση! το ειςτων b v31 και 34,0 φενα με τις οδιες Σεχ
από τους συζύγουςτους.Τα ζευΥάρια έχουν προθεσμία έως και
τις 28 02 vaar1οφασισουν εάν
θαυποβάλουν φέτος χωριστές |
δηλώσε
το φορολογητέο εισόδημα κάθε ΠροσώΠου μΠΟρεί
ναπροσδιοριστεί εναλλακτικά, με βάση τιςλεγόμενες
«αντικειμενικές δαΠάνες διαβιωσης, καθώς και
ορισμένα άλλα Ποσα Που αντιπροσωπεύουν τα ελά
χιστα έξοδα για ατομική συντήρηση, σελ 4-5
ΊεταC
ΑΘΗΝΑ Τ . 634, 64 -0,16%)
NEA ΥΟΡΚΗ Dow JONES 24.99496-0,08%)
ΛΟΝΔΙΝΟ
TSE 100696885039
Α ΦΡΑΓΚΟΟΥΡΤΗ/DAX-30 11.1731 -008%)
ΠΑΡΙΣ CAC-40499272 036
ΧΡΥΣΟΣ 132033 Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 629A
ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1447

Τελευταία νέα από την εφημερίδα