Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ poU οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Φεβρουρίου
Αριθ. φύλλου 5702
Τιμηφίλ.:0,15€
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr.
Δήμος Κοζάνης:
«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μαλούτα
που επιβεβαίωσε δημόσια
πως ο Δήμος Κοζάνης έγκαιρα προκήρυξε
τους διαγωνισμούς
για τις εργασίες αποχιονισμου»
Σελίδα 1
||Km1ιατολόγιο:
*Τότε αυξάνεται το επίδομα
ανεργίας
. Πώς ανανεώνεται η κάρτα
ανεργίας
Παγίδες
Σελίδα 7
στα τέλη για τα ακίνητα
Οι λανθασμένοι υπολογισμοί
των τελών έχουν cos an°τέλεσμα
να χρεώνονται Πρόσθετα
Δασικά αυθαίρετα:
Φωτιά»
τα Πρόστιμα
οικονομικά nonies
Σελίδα 13
ΕΠΟ: Η διορια
για τους ελεύθερους
Δωρεά 17
απορριμματο
Σελίδα 9
φόρων
σε Δήμους
της Β. Ελλά
δας από τον
Σελίδα 24
κομισάριο,
"Οικονομισάριοι", πατριώτες
και προδότες
Με την παράδοση των δύο
τελευταίων ar0ρριμματοφόρων στο Δήμο Καστοριάς, ο Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου
(TAP) ολοκληρώνει την 3η
pάση του διαπεριφερει.
ακού του προγράμματος
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑ.
ΣΙΑ 1 Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας που υλοηοεί
προς όφελος των τοπικών
κοινοτήτων στη Βόρεια Ελ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Heton Της Ελλάδας το 2018 cm3c1νώθηκε δραματκά στη δυθνή κατάταξη του δείκτη διαφάνειας που μετ poci τη διαφθορά.
Από την 59η θέση μεταξύ 160 χωρών βρεθήκαμε στην 67η
Τούτο δεν an°τελεί έκπληξη για μια χώρα rou ο Ανδρέας Πα.
naνδρέου αναγνωρίζεται από αριστερούς και δεξιούς oawroA
κός αναμορφωτής και το δεξί χέρι του Ακη Τοοχατζόηουλου σαν
ησης nou ήρθε να
unapxnyos της κυβέρνησης nou ήρθε να καθαρ°C4 TO "nano
Υπενθυμίζω ηως ο Ανδρέας nar ανδρέου όταν ήταν πρωθυ
r ουργός απέκτησε βίλα την onola δεν μπορούσε να αιτιολογήσει
ΤΟ mplev έσχες του. Για να καλυφθεί τυπκά η "noum. εμφανί
οτηκαν 5-6 πρόουηα τα οποία δήλα oav nos του δάνεοαν τα χρή.
ματα.
λάδα.
Στη συνέχεια ένας εξ αυτών έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 11