Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
Τύπος Χαλκιδικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 230 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5658 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.H.Π.E. 0.20 ΕΥΡΩ
Ξεκίνησε η υποβολή
ηλεκτρονικων
αιτησεων
της δράσης
"Προώθηση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΙ ΜΕΛΗΤΗΡΊΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
την Απασχόληση
Ανέργων"
Εκπαιδευτι έως €105 75
MILLENNIUM
EDUCATION CENTRE
από €1.515 έως €1.575
ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ
A 2373 022 192
www.millennium.edu.gr
Με τη ουν χρηματοδότηση της Ελλάδας Ral tre Eupunaleng "EvuoK
Η Τράπεζα Πειραιώς στην 11η Zootechnia
Κοινός τόπος
από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑ
σε 6 σημεία για
την Αναθεώρηση
τον Σύνταγματος
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συζήτησης
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής-)5
ALPHA BANK
H Alpha Bank
στον Δείκτη Ισότητας
Φύλων Bloomberg GEI
Για τη συμβολή της στην προώθηση της
θέσης της γυναίκας στον χώρο εργασίαςΤα ηλεκτρονικά
τσιγάρα συνδέονται ENtrva
με αύξημένο κίνδυνο
καρκίνου και
εμφράγματος,
Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν
οι κρατικές σχολές ξεναγών
«Ταχρ σηο ομόνηςια τονκλά οτων ξεναγών
Διεθνές Βραβείο
|Unesco «Μελίνα
χρόνια φοίτησης
Δικαίωση όχι μόνο για τον κλάδο των ξεναγών
.[Μερκούρη»
αλλά και για τον τουρισμό της χώρας»