Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Δ. Σπάρτης ενημερώνει
για την περισυλλογή
αδέσποτων-σελ.7
| Το Γύθειο τιμά την Πολιούχο
του Υπαπαντή του Κυρίου
| Al ΈΚΑΣΚΕΝΟΠ
! Ήττες για Σπαρτιατικό
και Λακωνικό > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 | Έτος 23. | Αριθμός 5577 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax, 2731081 250 . [email protected],. www.lakonikos.gr
Οι προτάσεις που καταθέτει το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου
Εκλεισε
«Αναποτελεσματικός
ο τρόπος δακοκτονίας»
η Παρακαμψη
Βουτιάνων
λόγω της καθίζησης
ΔιεκόΠη την Τετάρτη 30/1n
κυκλοφορία των οχημάτων
στο οδικό τμήμα της napa.
καμψης Βουτιάνων της ΕΟ
Σηάρτης-Τρίπολης, λόγω της
καθίζησης που σημειώθηκε
την περασμένη εβδομάδα στο
σημείο Που είχε παρουσιαστεί
ανάλογο ηρόΒλημα άλλες
τρείς φορές στο παρελθόν. Το
συγκεκριμένο οδικό τμήμα
αναμένεται να παραμείνει
εκτός λειτουργίας για άγνωστο χρονικό διάστημα μέχρι
την an°κατάσταση του ΠροΒλήματος.
Πλέον, η κυκλοφορία διεξάγεται από το Παλαιό τμήμα της
Εθνικής οδού Σπάρτης-Τρnoncluéaw Βουτιάνων.
«Τεράστια η απώλεια ελαιοκάρΠου το 2018» υποστηρίζει το Εωτεχνικό Επιμελητήριο
Τις προτάσεις του για τη δακο- παραγωγής ελαιοκάρηου και να είναι ακραίες ήταν ασυνήθι- ορθολογική αντιμετώη an του
κτονια κατέθεσετο Παράρτημα την υπο αθμισμένη σε nd λλές στες και εηηρέασαν την καλ δάκου της ελιάς. Ακολουθεί την
Πελοποννήσου & Δυτικής Στε-τονπεριπτώσεωνηοιότητα λιέργεια της ελιάς, ίδιο διαδικασία υλοποίησης του
ρεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού ελαιόλαδου, έφεραν στην επι δημιουργώντας ιδανικές συν προγράμματος τουλάχιστον επί
Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς καιρότητα τα χρόνια ηροΒλή- θήκες για την ονάπτυξη των εν- σαράντα χρόνια. Βασίζεται κυωςθεσμοθετημένος σύμβουλος ματα της ελαιοΠροστασίας» τομολογικών κυρίως δάκος ρίως σε εμπειρυκές και υηοκει
της Πολιτείας ασχολείται δια- σημειώνει το Επιμελητήριο και και μυκητολογικών κυρίως μενικές εκτιμήσεις. Χωρίς να
χρονικά με θέματα Προστασίας Προσθέτει
της ελαιοκαλλιέργειας Η ελα -Οι καιρικές συνθηκες nou Ηδακοκτονια όρως εφαρμό e- τις δυνατότητες Που Παρέχει η
οκομική χρονιά nou διανύσαμε Ετικράτησαν κατά την καλλιερ- ται στη χώρα μας δεν μηορεί να Υεωρ ia οκριβείας
(2018. με την τεράστια and0λεια γητική περίοδο του 2018 χωρίς ηροσφέρει an°τελεσματική και
unua σκελετου
εντοπιστηκε
στην pdAQ
Βατακιο
Υλοιοσηόριο) εχθρων της ελιάς.
αξιοηοιεί καινοτόμες λύσεις και
Krvnronoinon των αστυνομικών αρχών σήμανε ο εντ0Nσμός τμήματος ανθρώηνου
συνέχεια σελ.9
-n®ανότατα. σκελετού στην
Παραλία Γλυφάδας (Βαλτάκι)
του Δ. Ευρώτα. Σύμφωνα με
Πληροφορίες του «Λακωνικού ΤύΠου», το μακάβριο εύρημα εντόΠισε ηολίτης το
μεσημέρι της Τετάρτης 30/1,0
on0ίος και ειδοΠοίησε τις
Αρχές. Αστυνομικοί περιουνέλεξαν τα οστά και τα παρέδωσαν Προς εξέταση στην
θετικό το ισοζύγιο στον ιδιωτικό τομέα σε όλη τη χώρα
Περισσότερες οι προσλήψεις
Περίπου 5.000 νέες θέσεις στην Πελοπόννησο, αρκετές και οι αηώλειες
ιατροδικαστική unnpe0ία του
Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. Τα αποτελέσματα της
Αύξηση της μισθωτής anoσχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
κατέγραψε για το δωδεκάμηνο
Ιανουαρίου-ΔεκεμΒρίου 2018
το Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ». Το ισοζύγιο ηροολήψεων-αΠΟΧωρήσεων είναι
θετικό κατά 141 .003 θέσεις εργασίας στο δωδεκάμηνο του
2018 και η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 έως
σήμερα. μετά την επίδοση του
2017.
Κατά τον μήνα ΔεκέμΒριο του
2018 καταγράφηκε, επίσης, aiξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς
προκύπτει θετικό ισοζύγιο
προσλήψεων-anoxcoonoeuv
κατά 5970 θέσεις εργασίας
Συγκεκριμένο, σύμφωνα με τα
στοιχεία των ροών μισθωτής
ar°σχόλησης του Δεκεμβρίου
2018, οι αναγγελίες Πρόσληψης
ανήλθαν σε 184.941 και οι anoxcophoεις σε 178.971
| εξέτασης αναμένεται να ρίξουν κφως» στην έρευνα της
ΕΛΑΣ. ενώ ενδέχεται να επι| χειροθες DNA0noinon μέσο,
συνέχεια σελ. 8
εξέτασης DNA.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα