Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 01/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7036
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Αύξηση Πάνω από 43%στις τουριστικές αφίξεις
Ισπανία, την Πορτογαλία, και Τη Νότια Αμερική
Βορείου Ελλάδος
ΟΙ Τέσσερις παράμεΤροι που θετει η εταιρεία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ"
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΖΟΑΝ
Σύσκεψη στο ΥΠ.
ργασίαςγιαδημιο
υργίαΣΤένης Ελληνικής
Επιχειρηματικοτητας
Η ρηξικέλευθη πρόταση
Της IHS Markit για βιώσιμη ανάπτυξη
upiatriyen ής
Οι τέσσερις Παράμετροι Που θέτει η εταιρεία για την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Πώς επτυγχάνεται μείωση
των φορολογικών συντελεστών στο 20%. Η συνταγή για να
προσελκύσει η Ελλάδα ξένες επενδύσεις.
τη μείωση των συντάξεων στα
ούχοις για όλους ους και
την κατά υ ων για ου
Εκτακτο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την μεταφορά Των ταμειακών διαθεσίμων
, όλων των υποείναι κάτω των 67 ετών ΠροΤενε στη μελέτη της για Τη
βιωσιμη αναπτυξη Της ελληνικης
οικονομίας η IHS Markit, με
αντάλλαγμα την κατάργηση των
ασφαλιστικών εισφορών
Με κεντρικό θέμα Τη μεταφορά των Ταμειακων διαθεσιμων Των δήμων στην Τράπεζα
της Ελλάδος, συνεδριάζει αύριο Το μεσημέρι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ
Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να napaστον εκτος ano τα μέλη Του Διοικητικού
Συμβουλίου και Του Εποπτικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ, οι πρόεδροι Των Περιφερειακών
Ενώσεων Δήμων όλης της χώρας.
για κουρεμα
και ρύθμισηοφειλών
>>( 3η
1 01|1||||
Διεθνή Πιστοποίηση Ιανουαρίου 2019, η Α.Α.Δ.Ε. έχει σχε- καίας καθοδήγησης
Ποιότητας για τις με αρ. ΣΑΝ 6752/19 διαστεί ώστε να και υποστήριξης για
υπηρεσίες nou ΠιστοΠοίηση από συμβαδίζει μεης την επίλυση των
Παρέχονται από το τον Φορέα Πιστο- Αρχές της Διοίκησης προβλημάτων τους.
Κέντρο ΕξυπηρέΤ- Ποίησης
ησης Φορολογουμέ- Ελέγχου EQA HEL- την καθημερινή του ΗΑ.Α.Δ.Ε. είναι
νων της Ανεξάρτ- LAS
Δημοσίων Εσόδων
έλαβε το Σύστημα Σύμφωνα με Τη υμένων, με την δρασεις και τις αποτελεσματικής
Διαχείρισης Ποιότ- σχετική ανακοίνω- έγκυρη και έγκαιρη ενέργειές της, για Προστασίας του
ητας του Κ.Ε.Φ. Της ση, το κέντρο ηληροφόρησή τους την ενίσχυση της καταλήγει η ανα
Α.Α.Α.E.,στο onoio Εξυπηρέτησης Φορ- αλλά και με την φορολογικής κοινω
δόθηκε, στις 19 ολογουμένων της παροχή της avay- συμμόρφωσης και
και Ποιότητας, και με
Α.Ε.(ISO λειτουργία αποσκο- δίπλα στον συνεπή
0,75%
«Boum» επιτοκιου
και στην εκοοση 6μηνου
εντοκου
Αρχής
πεί στην εξυπηρέηση των φορολογοφορολογούμενο και
θα συνεχίσει Τις τη διασφάλιση της
9001:2015)