Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 01.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6216
Ο Υπουργός μίλησε για επενδύσεις της τάξης των 35 δισ. ευρώ
Η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά μα 00TV00 εθνικό ενέργειακό σχεδιασμό
Επαγγελματικά Ταμεία:
Καταλύτης τα υπάρχοντα ισχυρά φορολογικά κίνητρα | Συνάντηση αναγια την ανάπτυξη των ΤΕΑ. Οι νψηλές αποδόσεις των
τελευταίων ετών και τα μετεκλογικά σενάρια. Η
κίνηση του Ταμείου του ΥΠΟΙΚ και η «πρόσκληση»
συμμετοχής στους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφακοιτων στη
υπόθεση
Παπαντωνίου
Συνάντηση στη Χάγη πραγμα
μετα ύ των ανα2Ψιτών ηατά της
διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανιχα
ΓυΌγου Ευαγγέλου που χει
Μετά από 15ετή παρουσία στο χώρο των 1 τοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)
όπου προσέφερε καλύψεις υγείας, το ΤΕΑ
του Υπουργείου Οικονομικών εξήγγειλε χθες
την πρόθεση έκδοσης συνταξιοδοτικού προγράμματος, καλώντας τους εργαζόμενους του
ΥΠΟΙΚ να συμμετάσχουν σε αυτό.
00ος στις αγορές και
κατώτατος μισθός
στο τοαπέζι του EWG
ρίζονται τις διχοοαφίες των
εξοπλιστικών με κεν τοκο πρόσωπο τον Γιάννο Παπαντωνίου,
και δικαστικών λειτ0UQγών από
4 ευφα)παϊκές χορες.
11Q08.ειται για τη
Ολλανδία, το Βέλγιο και την
Κύπρο στις οποίες η Ελλάδα
έχει υποβάλλει αιτήματα για
ανοιγμα λογα!ιασμουν του
Σύμ4ονα με διχαστικές πηγές
στην επιμαχη συναντηση εγινε
ανταλλαγή πληροφο!ιών Χαι
ΊΊληρώμες
28 εκατ. ευρώ
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
γν(οστό
διχοΌαφία της Αθήνας για τον
εχσυγχρονισμό τον 4οεγατών
Στην ατζέντα του επόμενου Eurogroup στις 11
Φεβρουαρίου, η Ελλάδα δεν αναμένεται να είναι
στην ατζέντα. Δεν αποκλείεται όμως, ή για την
αχρίβεια, αναμένεται, όπως μεταφέρουν αρμόδιες
πηγές, να γίνει συζήτηση γύρω από την Ελλάδα
στο σημερινό EWG, μετά την απόφχση για αύξηση
από τις 4 ΧΌες με ελεγχόμενο
άλλο, αλλοδαπό πρίσωπο.
Αίτημα αποφυλάκισης από
Αναλυτικά, από τις 28/1/2019
έως τις 29/1/2019 ο Οργανισε
λακίστηκε όπως και ο σύζυγός
της Γιάννος
Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και υρίως στις
Βρυξέλλες, μετά τον αι4νιδιασμό χαταγράφεται
δυσαρέσχεια χαι προβληματισμός για τις επιπτώσεις της επιλογής της κυβέρνησης να προχωρή
σμένο
Σε πληρωμή που ξεπέρασε
τα 2,8 εκατ. ευρώ προχώρησε
και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολι
Οι ΙΕΚΕΠΕ
ιασμούς 639 δικαιούχων το
ποσό των 2.841.598,49 ευρώ
συγκεχουμένη υπόθεση, Χατέθ.
εσε αιτημα απο4νλακισης στην
αναχρίτρια. Το αίτημα της εκοεμμεί για πρόταση στον εισαγ11ληρω
Μετα ύ άλλων, η πληρωμή
01ου μεγέθους αν
Εγγυήσεων
ενίσχυση στα ζαχαρότευτλα,
υποχρεώσεις νέων αγροτών
ου και οι
40νούντ