Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η απάντηση Στ. Ράλλη για τον διαγωνισμό ψηφιακής υπογραφής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5406 Παρασκευή 01.02.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
eal της
DBRS:
>>> Τελ.
Eurobank με
Η Ελλάδα ετοιμάζεται για την αγορά των
τιτλοποιη σεων
Τα μηνύματα της διοίκησης της
Ελλάκτωρ στο προσωπικό
ακινητων
Group
που κατέχει ηγετική θέση στην
Ιταλία στους τομείς ανάλυσης
πιστωτικου κινουνου ncu.
μέσω της θυγατρικής του
Cerved Credit Management
Group Sr.I.-υπέγοαψε σήμε
ρα με τη Eurobank Ergasias
SA δεσμευτική συμφωνία για
χαρτόσημο σε μισθώσεις
σμης εταιρικής σχε-σης για την
παροχή υπήρεσιών για
rved θα αποκτησει το συνο40 του μετοχικου χε4wcuou
Eurobank Propert
Services Α.Ε. στην Ελλάδα
Eurobank Property Services
S.Α. στη Ρουμανία nou ERB
Property Services D.O.O
Belgrade στη Σεοβία από τη
Eurobank.
έναρη
Υποχώρησε ο δείκτης
Οι μεταβιβαζόμενες ετουΟΕίες
πατέχουν ηγετρεσι θέση για
οικονομικού κλίματος
πάροχοι υπηρεσιών για
ακίνητα στις αγορές που δουστηριοποιουνται, παρεχοντας
| Υπηρεσίες, Χαταναλυτική εμπιστοσυνη πίεσαν χαμηλοτερα τον
δείκτη στην Ελλάδα. Επεσε στο
| 99,6 έναντι 100,9 τον Δεκέμβριο.
Σε χαμηλό διετίας προσγειώθηχε η ευρω ώνη, όπου καταγράγράφεται η κατάσταση στον
χωρο του λιανεμπο Lou
ευρύ qάσμα υψηλής ποιότητας
υπηρεσιων συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης,
μεσιτείας (πιολήσεις και ενοκιάσεις ακινητων), τεχνικού
ελέγχου, έρευνας αγοράς καί
Η τάση ακολουθεί την ευρύτερη
πορεία της ευρωζώνης, όπου ο
δείκτης οικονομικού κλίματος
διαχειρισης ακίνητον Στόχος φηκε η έβδομη συνεχόμενη υποχώρησε σε χαμηλό διετίας.
Συγχεχρί μένα, όπως μεταδίδει
το Reuters, διολίσθησε στις
nou οι θυγιατρικές της να αξιοΕγχνηλιος της ΑΑΑΕξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με τα
τέλη χαρτοσήμου και πότε αυτά επιβάλλονται σε περιπτώσεις ενοικίασης κατοικίας μέσω της διαδικασίας
βραχυχρόνιας μισθο)σης. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτητες.
ποιήσουν στο μέγιστο το δυναΠτατικά σε ό,τι αφορά το οικονομικό κλίμα
106,2 μονάδες από το ελα4eug
αναθεοοημένο σημειο ταν 107,4
μικό τους για την εξυπικο τηση
παράλληλα και από την
ογία της
εκίνησε η χρονια
των τοαπε< υν και των επεν
στοιχεία της μονάδων του Δεκεμβρίου
ελούμενες |
Eurostat. Ετσι, ο δείκτης οικοΣύμφωνα με την Ευρωπα
νομιχούκλ
!ματος στην Ελλάδα
κάτω του 100, στο συνεχόμενη πτώση και το πιο
υποχώρησε
99,6, έναντι 100,9 τον ΔεκέμβοΙΟ.
Cerve
χαμηλά επίπεδο από τον ΝοέμΗ EPS Ελλάδας έχει επίσης
00ιστεί ως ο κύριος παροχος
υπηρεσιων για ακινητα για τη
Eurobank για τα επόμενα
Όταν οι «Διαχειριστές Ακιτην ιδιότητα του υπεκμισθωΟπως προκυπτει, Βουρίδι αποτελεσε ο κλάδος τον υπηρεσιάν,
Αντιθετα ελαφου χαλυτερα
κινηθηκε η βιομηχανια αλλα και
Οι οικονομολο οι που συμμετείχαν σε ερευνα του Reuters
ανεμενανμι οοτεοηπτοση στις
106,8 μονάδες, αλλα η πιο απαι
σόδοξη διάθεση του λιανικού
ηταν» μισθώνουν ακίνητα
απο τους ιδιοκτητες τους
προκε 1 ένου να τα διαθεσουν
βραχυχρόνιας μίσθωσης με 3%
τη, η αοχιχη ουμα (ονία 100
ωσης που συναπτεται με τον
ιδ ormm του ακι r του υπο
γεται σε τελη χαρτοσημου
πέντε χρόνια σε σ
δραστηριότητες
πλατφορμες
των χατασχευων
αποτίμησης ακινήτών με
TOLLe εόωσε τον τονο.
υποθηκών χαι ε
σεων για εΕυπηρετούμενα χου
μη εξυπηρετούμενα εξιονακαταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ
αντίθετα βελτια)μένη, πάντα
έναντι του Δεχε υου, κατα