Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5053

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ «Γ»
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

Τιµή στον εκδότη
και άνθρωπο
ΣΕΛ. 6-7

ΣΗΜΕΡΑ
(6 µ.µ.) ΣΤΟ
«ROYAL»

12 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α, ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΕ ΜΕΘ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ

«Με ενότητα για
την Πάτρα του
µέλλοντός µας»
ΣΕΛ. 9

Eκτός... κούρσας
και η παράταξη
∆ηµαρά ΣΕΛ. 10

Συναγερµός
για την γρίπη
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
ΣΕΛ. 15

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΤΣΙΚΑ

Κυβέρνηση
χωρίς
δεδηλωµένη

Η αληθινή
ελπίδα
είναι ζωντανή

Η Ν.∆.
είναι το µέλλον
της χώρας

Οι αλήθειες και
τα ψέµατα για
τον κατώτατο

Μονόδροµος
η πολιτική
αλλαγή

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 11

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΤΟ 2020 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ,
ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΣΕΛ. 24