Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΡΧΟΝΤΑ..ΤΑΠΑΝΩ!ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.446 . Τμή 0,60 € . Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33.791-Fac 265 10 30.350 . http:// ww proinoslogos.gr
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Προτε ετα η πε δρομηση Αβερ Ανεξαρ ο ς, Τυνδρομων yu α
οκάστρο κα η δημιουργια αρκ γκσης παλιές στραπές φυλακές
Νέες ετο ωνες ο κες αν Υ ντα για να τη Περ Χ
ΗΚονιτσα προτυπος περιφερειακος
«πόλος» Έρευνας και Εκπαίδευσης
Τ pia Της Ανα νωστο ου ε ου θα στε αστουν τα κεντρα
ρωματικ www κοι Κοινοτ μιας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
λαος Σχολή Κόνισας ήταν η
ρας μας. Εναν α ώνα αργότερα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κρητική κωμόπολη ΕΤΟμάζονΤ
λον να πεζοδρομηθεί σύμφωνα με την mpaple
100 Σχεδίου, Βιώ0λων Τυν δρόμων γύρω αΤΙΟ ΤΟ
σχολή οδΤών βουνού αλλά και δύο ερευνητικά κένΤρα 1ης
Μόνο στο ΕΣΠΑ μπορεί
να ελπίζει η Ήπειρος!
Τον Μάρτιο m1μένετι|
μαντική ύθηση ΕΚΤαιδευτική, οικο:νομι και κατ Εκή
paKIKO'
Προτάσεις για μελέτες έργων από Δήμους Ιωαννηων και Πάργας
escon
Αν και η χθεσινή παρουσίακπλούνα, στην
nu: έχε σήμερα μεγάλη
ε εκτάκτως χθες στην Αθήνα
Σύμφωναμε μελέτηΤου ΣΕΒΕ και Της ΕΤΒΑ
Δύσκολοι καιροί για Την
μεταποίηση στην Ήπειρο
Opopuvo ΟΧΙ Της ΚΕΔΕ στη μεταφορά
-: :maid
τον ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ
V θι.pooptiya στο ΣτΕ20ϊτέτης Ynover χήςΑταφασης
>Από τις 499επ Ζει!ήσας, οι 216 aina
Εξέφρασε χθες η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην Κονή Υπουργική Απόφαση που προΚαμπανάκι από ειδικούς , mmo Bao1vde
για την έξαρση της γρίπης . we κατα ETBA
( ΒΟΛΕΣ
ση της βιομηχανίας
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ.
Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι
κτακτη συνεδροή Του ζητησΕ Την : στηριοτητας της γρητης ης πλευπραΥματοποίηση άμεσα ονής ου: Avarola ή Μακεδονί nepicl.m
Βόρειας Ελλάδας δεν προκαλά ιδαίτερη έκπληξη, απλώς επιβεβαίVEI Τις δύσκολες συνθήκες κάτο aΑΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
μας» είναι το καλύτε.
po στον κόσμο! Η Ελλάδα, με εξεχουσα ΥΕυγραφική θέση, αλλά
: raag pipag MaA οτα reg ipar
νάντησης με Τον Υπουργό ΕσωτΕpromontour για ro equa και συ.
άροστες, είναι ένας παραδεισος!
Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαρά.
κη, που συνυπογράφουν την ΚΥΑ,
Αν, με Την πολύ καλή αυτή κο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
<.11.A.»
μική και πολΤική μή
-47 στ| που δεν υπάρξει αντο_ 12η στ.
Την Κυ
ιακή στη Θεσσαλονίκη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ιαπιστωσει
Ενισχυμένος θα παραταχθεί
| | :| εκδικείται
:[Η Ιστορία εκδικείται!"
Ένα νέο μοντέλο ανάδειξης
με τον Αρη ο ΠΑΣ Γιάννινα
Επιστρέφου-τέσσερι°, απών ο Κρζμαν
και σωτηρίας της λίμνης
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΠΡΟΥ
Με αφορμή την πρόταση Του Υπουργού Περι.
βάλλοντος και Του Αναπληρωτή Υπουργού Περι.
βάλλοντος και Ενέργειας να δοθεί για έκτη φορά σε
την ήπα με 2-1 από
Τον ΠΑΟΚ αφήνουν
Ηπείρου πάλεψε με :
όλες τις δινάμεις a- :
πρώτα και κύρια στην
ντη ιστορία της φυλής Του. Για
ΟΤΟ Ελληνικό γένος οφείλΕΙ Τη διαιώνισή Του
πολύχρονη και πολκημα.
ρακτηρισμό της Λίμνης Παμβωτιδας ως enipepelακό napKO» Το οποίο καθορί Τις χρήσεις γης Τους
όρους και τους περιορισμούς δόμησης περιμετρικά της, έχε ανοίξει
παρελ86ν. Πολλές οι δωρεές του ελληνικού πολπισμού προς τον
κοσμο και "iampa προς την Ευρωττη, οπως η δημοκρατία, η
γλώσσα, ο ορθολογισμός, το θέατρο, η φιλοσοφία και τόσα άλλα.
Tapa τη νίκη Βαθμολογκά ο ΠΑΣ παρέμενε στους 17
νγιατην πορεία και το μέλλον της
να δύσκολο παιχνίδι σΤη eE000Aovim, αυτή τη Ρορά μετον Αρη
Και αυτό το ιστορικό παρελθόν Τυν Ελλήνων
την παγκόσμια αναγνώριση και τον καΒολικό σ
που προκαλεί
Παρόλο που είναι ίσως TOTTIO Kmplo
To mo καίριο ζήιματης περιο--zqoek

Τελευταία νέα από την εφημερίδα